torsdag 25 januari 2018

Renässans kan stå inför ny partiledarstrid

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kan utmanas om partiledarposten i Renässans. Þorsteinn Víglundsson överväger att ställa upp i ordförandevalet. Han ska ha börjat fundera på att kandidera sedan flera partimedlemmar uppmanat honom att tänka på saken. Än så länge har inte Þorsteinn Víglundsson lämnat något besked i frågan.

Med drygt två veckor kvar till höstens alltingsval avgick Renässans partiledare Benedikt Jóhannesson. Då såg det ut som att partiet skulle förlora samtliga platser i alltinget. Opinionssiffrorna hade en längre tid balanserat på femprocentsspärren. Samtidigt fick Benedikt Jóhannesson intern kritik för svaga insatser i debatter.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var den givna efterträdaren. Inte minst i den viktiga sydvästra valkretsen - där hon innan partibytet också var Självständighetspartiets toppnamn - hade hon en stark ställning.

Hon lyckades rädda Renässans kvar i alltinget. Men partiet backade 3,79 procentenheter jämfört med förra valet och förlorade tre av sju ledamöter. Ändå betraktades utgången som något av en seger eftersom läget länge såg hopplöst ut.

Renässans förlorade samtliga mandat i de tre landsbygdsvalkretsarna. Den sydvästra valkretsen - där Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ledde listan - var den enda där partiet fick två mandat.

Men alla verkar inte nöjda med Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Alltingsledamoten Þorsteinn Víglundsson har enligt Fréttablaðið uppmanats att utmana henne - trots att Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir valdes för bara drygt tre månader sedan.

Þorsteinn Víglundsson säger till Vísir att han överväger att kandidera. Han har dock inte tagit något beslut i frågan:
"Jag är medveten om denna diskussion. Både allmänt uppmuntrande ord till mig om att kandidera och även bara en debatt om att det i ett demokratiskt parti är viktigt att det finns alternativ. Att människor inte är blyga inför ett demokratiskt val på partikongressen när en förändring av partiets ledning inträffade på det sätt som skedde. ... Det är kort tid till att utforma politik och det finns i sig ingen anledning till att dröja länge med sådana funderingar. Men vi behöver naturligtvis också tänka på vad som är bäst för partiet på lång sikt. Jag kommer att ta mitt beslut på den grunden."
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ställer upp för omval. Hon säger till Vísir att Renässans liberala värderingar behövs inom politiken på Island:
"Det är helt klart att Renässans röst, liberala röster, behöver vara stark. Därför är det viktigt att vi sluter leden och kommer till spel starka. För regeringen kommer inte att se om den liberala sidan i det isländska samhället."
Det är inte bara ordförandeposten som kan bli en stridsfråga. Renässans måste också välja en ny vice ordförande. Jóna Sólveig Elínardóttir meddelade nyligen att hon omedelbart lämnade uppdraget som vice partiledare. En efterträdare till henne ska också väljas under partikongressen.

Här kan du läsa mer om Jóna Sólveig Elínardóttirs avhopp.