söndag 18 februari 2018

Dagens bonuscitat

"Det är inte bra. Vi förutser 25 procents minskning av turister hit. De turister som har kommit till Island kommer inte längre hit till väster. ... Turisten som tidigare stannade i fem dagar på Island kom hit till väster. Men det sägs nu att turisten bara stannar i tre dagar och då har den ingen tid att komma hit till väster. Den är bara på södra och sydöstra Island hos er. Den kommer inte längre."

Guðrún Kristjana Kristjánsdóttir, en av ägarna av båttursföretaget Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar i Ísafjörður, i Vísir om hur den starka isländska kronan påverkar verksamheten.