lördag 24 februari 2018

Fyra av tio islänningar vill köpa elbil

Allt fler islänningar tänker välja en elbil nästa gång de köper ny bil. Intresset för eldrivna fordon har ökat kraftigt under de senaste åren. Samtidigt är det allt färre som funderar på att köpa en bil med dieselmotor. Det är framför allt stadsbor som lockas av elbilar medan personer som bor på landsbygden föredrar diesel. Det visar en undersökning utförd av MMR.

För allt fler islänningar håller elbil på att bli ett realistiskt alternativ. Det senaste året har det skett en omfattande utbyggnad av laddstationer. Nu går det till exempel att köra ringvägen runt med elbil. Den som köper eldrivet får också skattelättnader.

Hela 42 procent av de islänningar som tänker köpa ny bil inom tre år tänker välja elbil. Det är en ökning med 17 procentenheter på bara ett år. Under samma period har andelen som avser att köpa dieseldrivet minskat med 19 procentenheter till 28 procent. Lika många - 28 procent - föredrar bensin som drivmedel. Det är en ökning med 1 procentenhet. Bara 1 procent - vilket motsvarar en halvering - vill ha en bil som drivs med metan.

Elbilar tilltalar främst kvinnor, islänningar i åldern 50 till 67 år, personer bosatta i huvudstadsregionen, höginkomsttagare och högskoleutbildade. Diesel är populärast bland män, låginkomsttagare, landsbygdsbefolkning och personer med grundskoleutbildning. Bensin är valet främst för islänningar som enbart har grundskoleutbildning, personer i åldern 18 till 29 år och låginkomsttagare.

Det finns också stora skillnader mellan partisympatier. Mest entusiastiska över elfordon är anhängare till Piratpartiet, Socialdemokraterna och Gröna vänstern. Minst intresserade är personer som sympatiserar med Folkets parti.