tisdag 27 februari 2018

Gentle Giants får böta - tog ombord för många på valsafari

Gentle Giants i Húsavík tog ombord dubbelt så många resenärer på valsafari som var tillåtet. Därför döms företagets vd och tre kaptener av Landsréttur för brott mot sjöfartslagen. De fyra dömda straffas med böter på upp till 600 000 isländska kronor. Om inte böterna betalas omvandlas straffet till upp till 32 dagar i fängelse.

Sommaren 2015 inspekterades Gentle Giants båtar Amma Sigga och Amma Kibba vid flera tillfällen efter misstankar om att de seglade med för många passagerare. Misstankarna visade sig stämma. Båtarna hade tillstånd för tolv personer - men ombord fanns upp till dubbelt så många resenärer.

Gentle Giants förnekade inför Landsréttur inte att de seglat ut på valskådning med för många ombord. I rätten hävdade företaget att bestämmelserna om det högsta tillåtna antalet passagerare inte gällde eftersom det rörde sig om speciellt inbjudna resenärer.

Landsréttur underkände resonemanget. Domstolen sänker dock straffen jämfört med den dom som tidigare föll i Héraðsdómur Norðurlands eystra. Nu får företagets vd betala böter på 600 000 isländska kronor. Tre kaptener tvingas böta mellan 120 000 och 200 000 kronor. Om böterna inte betalas inom fyra veckor omvandlas straffet till upp till 32 dagars fängelse.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Gentle Giants och här kan du läsa domen i sin helhet.