fredag 23 februari 2018

Hade vinnarnummer - blir utan lottvinst på 10 miljoner

Tio miljoner isländska kronor var vinsten på mannens lotterinummer. Men han fick inte vinsten utbetald eftersom han saknade täckning på sitt kort för lottpriset. Lotteriet meddelade aldrig att köpet inte gått igenom. Samtidigt fortsatte lotteriet att dra pengar från kortet. Nu fastslår Hæstiréttur Íslands att mannen inte har rätt till vinstsumman.

Det var i augusti 2011 som en isländsk man köpte lotter i Happdrætti Háskóla Íslands. Kostnaderna för lotterna skulle dras från mannens betalkort. Så skedde också i drygt två års tid.

I dragningen den 10 oktober 2013 vann mannens lotterinummer en vinst på 10 miljoner isländska kronor. Detta upptäckte mannen först ett drygt år efter dragningen.

Några veckor tidigare hade Happdrætti Háskóla Íslands försökt dra pengar från mannens kort för lottkostnaderna. Men det hade inte gått eftersom mannen hade överskridit sin kredit för den aktuella månaden. Lotteriet meddelade inte att betalningen inte hade gått igenom.

Stoppet var dock bara tillfälligt. När det på nytt fanns pengar tillgängliga på kortet drog Happdrætti Háskóla Íslands pengar för mannens lottnummer inför varje dragning.

Lotteriet ansåg att mannens vinstlott var obetald och därför ogiltig. Vinstsumman gick därför vidare som en bonus till en ny dragning.

Mannen valde därför att stämma Happdrætti Háskóla Íslands. Han förlorade först i Héraðsdómur Reykjavíkur. Nu har även Hæstiréttur Íslands kommit till samma slutsats. Domstolen anser att Happdrætti Haskóla Íslands inte är skyldigt att betala ut vinsten till honom. Enda skillnaden mellan domarna är att han nu slipper att stå för rättegångskostnaderna.

I rätten hävdade mannen att han hade diskriminerats. Vid 1 703 tillfällen genom åren hade lotterinummer tillhörande personer som inte betalat dragits som vinnare. Vid ett sådant tillfälle hade Happdrætti Háskóla Íslands ändå betalat ut vinsten. I övriga fall hade den som haft lotterinumret blivit utan.

Beslutet att i ett tillfälle betala ut vinsten utgjorde enligt mannen ett brott mot likställighetsprincipen. Därför ansåg han sig ha rätt till vinsten eftersom han annars skulle ha diskriminerats av lotteriet. Det argumentet underkänner domstolen. Happdrætti Háskóla Íslands hållning är - med detta enda undantag - konsekvent att inte betala ut vinster till obetalda lotter.

Här kan du läsa domen i sin helhet.