onsdag 7 februari 2018

Isländska föräldrar tar strid i domstol för flicknamnet AlexFör drygt fyra år sedan underkändes Alex som flicknamn. Nu tänker den i dag fyraåriga flickans föräldrar ta saken till domstol. Ansökan om att ge dottern namnet Alex fick avslag eftersom det inte ansågs finnas någon tradition för det som flicknamn på Island. Föräldrarna hävdar att det bör tas hänsyn till att Alex i många andra länder används för både pojkar och flickor.

Mannanafnanefnd är den isländska nämnd som bestämmer om nya förnamn ska godkännas. Om ett namn får klartecken av nämnden förs det in i mannanafnaskrá, en förteckning över alla förnamn som är tillåtna. Den som vill ta ett namn som inte är godkänt måste få ett ja från nämnden. Annars skrivs inte namnet in i folkbokföringen.

I december 2013 sade mannanafnanefnd nej till flicknamnet Alex. Beslutet motiverades med att Alex redan var etablerat som pojknamn på Island. Namnlagen föreskriver att pojkar ska ges pojknamn och att flickor ska ges flicknamn. Länge tolkade nämnden bestämmelsen som att samma förnamn inte kunde godkännas för bägge könen.

Den tolkningen har inte visat sig vara vattentät. I vissa fall har den underkänts i domstol. Några få isländska förnamn kan i dag därför bäras av både män och kvinnor.

Men namn som är tillåtna för bägge könen är fortfarande ett undantag. När föräldrarna till en nyfödd flicka vände sig till nämnden i oktober 2013 fick de nej till förnamnet Alex. Nämnden konstaterade att namnet inte stod i strid med isländska regler för böjning eller stavning. Inte heller fanns det någon anledning att tro att namnet skulle orsaka besvär för bäraren.

Ändå sade nämnden nej. Alex var sedan tidigare godkänt som pojknamn. Samtidigt ansåg de att det inte fanns någon tradition för Alex som flicknamn på Island. Att ett namn vunnit hävd kan annars vara ett argument för ett godkännande trots att det inte uppfyller samtliga kriterier.

Nu har flickan hunnit fylla fyra år. Föräldrarna har fortfarande inte anmält något namn till folkbokföringen. Därför heter hon enligt myndigheterna bara Stúlka ('flicka') i förnamn. Stúlka blir det namn som alla flickor får automatiskt om inget annat tillåtet namn finns.

Under 2018 är det dags för flickan att få ett nytt pass. I dagsläget kan hon inte få det i namnet Alex eftersom det inte är accepterat. I stället skulle det alltså stå Stúlka i passet.

Föräldrarna tänker nu stämma staten i ett försök att få klartecken för att ge flickan namnet Alex. Ett av deras tyngsta argument är enligt Morgunblaðið att Alex är etablerat som flicknamn i många andra länder. Därför bör det kunna användas för både pojkar och flickor också på Island.

Namnlagen är omstridd och det finns långt gångna planer på att riva upp den. De senaste åren har olika försök strandat på nyval och ministerbyten. Nyligen lades en ny motion om att skrota dagens namnlag och ersätta den med en betydligt liberalare lag.

Helgi Hrafn Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, tog upp frågan om Alex som flicknamn i alltinget i går. Han ansåg att den befintliga lagen inte ens förtjänade att kallas föråldrad. Han tyckte att det rörde sig om ett missfoster som begränsade medborgarnas rättigheter:
"Hur kom islänningarna på tanken att fråga myndigheterna om de fick bära ett namn som Alex om de var av 'fel' kön? Hur kom de på den tanken? Det är absurt, ärade talman, och det som är än mer absurt är att människor tycker att det är rätt okej och nämner saker som barns rättigheter, att barn har rätt att inte bära absurda namn. För detta finns en barnavårdslag. Ingen protesterar mot den. För att utöva tillsyn över sådana saker finns barnavårdsnämnder. Lagen om personnamn infördes inte för att skydda barn utan snarare för att skydda traditioner, för att skydda statens krav på att bestämma vad människor i detta land heter, vilket är absurt."
Efter Helgi Hrafn Gunnarssons inlägg i debatten skrattade stora delar av alltinget gott. Han följdes nämligen i talarstolen av Alex Björn Bulow Stefánsson, ersättare för Framstegspartiet. Och han kan eftersom han är man bära namnet Alex utan problem. Talmannen Steingrímur J. Sigfússon anmärkte också på sammanträffandet när han annonserade honom som talare:
"Det råkar vara så att ordet går till Alex Björn Bulow Stefánsson."
Här kan du läsa mer om turerna kring Alex som isländskt flicknamn.