fredag 2 februari 2018

Kommunpolitiker i Akureyri på bjudresa med fiskejätteNär fiskejätten Samherji namngav två nya trålare i Cuxhaven fanns två kommunpolitiker från Akureyri med bland gästerna. Bägge lät sig bjudas på resan till Tyskland. Gröna vänsterns Sóley Björk Stefánsdóttir riktar hård kritik mot de politiker - Självständighetspartiets Gunnar Gíslason och Kommunlistans Matthías Rögnvaldsson - som följde med på resan. Men de hävdar att de inte gjorde något fel.

Samherji är Islands näst största fiskeföretag. Totalt kontrollerar Samherji 6,5 procent av fiskekvoterna i landet. Företaget har sitt huvudkontor i Akureyri. Det är den största privata arbetsgivaren i kommunen.

Ett helägt dotterbolag är Deutsche Fischfang Union. Bolaget investerade nyligen 12 miljarder isländska kronor i två nya trålare, Cuxhaven NC och Berlin NC. Isländska företag från Akureyri med omnejd levererade utrustning till trålarna för 1,5 miljarder.

När båtarna namngavs vid en ceremoni i Cuxhaven den 12 januari i år fanns två kommunpolitiker på plats. Det var Självständighetspartiets Gunnar Gíslason och Kommunlistans Matthías Rögnvaldsson som följde med till Tyskland. Bägge toppade listorna i respektive parti i kommunalvalet våren 2014.

Resan var tre dagar lång. Ingen av de två politikerna betalade något under resan. De flög direkt från Akureyri till Cuxhaven med ett chartrat plan. Ombord fanns också företrädare för de olika företag som arbetat med trålarna.

Även de övriga fyra toppnamnen för de partier som sitter i kommunfullmäktige bjöds med på resan. Framstegspartiets Guðmundur Baldvin Guðmundsson och Socialdemokraternas Sigríður Huld Jónsdóttir tackade nej men gav sitt stöd till de två politiker som valde att följa med. Ljus framtids Preben Jón Pétursson och Gröna vänsterns Sóley Björk Stefánsdóttir tackade också nej.

Sóley Björk Stefánsdóttir gick vid kommunfullmäktiges senaste möte till angrepp mot de politiker som lät sig bjudas på resan. Hon riktade skarp kritik mot deras beslut och ansåg att det kunde stå i strid med kommunens etiska regler. De säger att ingen folkvald ska ta emot gåvor eller andra förmåner som kan uppfattas som en belöning för politiska beslut:
"Jag tyckte att det vore absurt att acceptera en sådan inbjudan. Denna inbjudan fick vi enbart i kraft av vår ställning. Vi har makt i denna stad och makt som behöver hanteras."
Matthías Rögnvaldsson försvarade beslutet att åka med till Tyskland. Han sade att de två nya trålarna var viktiga för regionen eftersom Deutsche Fischfang Union anlitat lokala företag för delar av arbetet. Han ville heller inte att han skulle uppfattas som ohederlig för att han tackat ja till resan:
"Jag kunde inte bara tänka mig att säga nej. Jag hade tyckt att det hade varit en förolämpning. Jag hade tyckt att det hade varit oartigt från min sida."
Även Gunnar Gíslason försvarade deltagandet på resan. Han hade inga personliga kopplingar till Samherji. Att följa med var ett sätt att visa respekt för företagets betydelse för regionen:
"Vi hade naturligtvis inga personliga intressen att se efter i denna fråga. Vi kan inte heller se annat än att vid detta tillfälle sammanfaller Akureyris kommuns och Akureyris invånares intressen med de företag som deltog i detta stora arbete."
Sóley Björk Stefánsdóttir efterlyste tydligare etiska regler för kommunfullmäktiges ledamöter. Dessutom ansåg hon att de som följde med på resan borde ha rådfrågat en expert på etiska frågor innan de tog beslutet.

Samherji försvarar inbjudan till kommunpolitikerna. I ett uttalande - som även undertecknats av företrädare för de företag som också följde med på resan - skriver företagets ledning att händelsen nu utnyttjas för politiska syften:
"De anklagelser som har framkommit mot de politiska ledare som accepterade inbjudan väcker undertecknades förundran och vi beklagar att det har skapats politiskt rabalder i detta sammanhang. Dessa anklagelser återspeglar snarare det faktum att det finns folkvalda representanter som visar näringslivet här i regionen litet intresse eller förståelse."
Det är inte första gången som Samherjis kopplingar till isländska toppolitiker uppmärksammas. När Kristján Þór Júlíusson nyligen utsågs till fiske- och jordbruksminister diskuterades hans band till företaget. Under alltingets sommarlov har han jobbat extra som sjöman på Samherjis trålare. I fem år satt han i bolagets styrelse. En del av denna tid sammanföll med att han var kommunchef i Akureyri.

Samherji har också gett Kristján Þór Júlíusson bidrag i flera provvalskampanjer inom Självständighetspartiet. Efter att han fått frågor om kopplingarna till företaget redogjorde han själv för dem på Facebook.

Ovan kan du se debatten om bjudresan i fullmäktige och här kan du läsa mer om det kommunpolitiska läget i Akureyri.