lördag 24 februari 2018

Partier i alltinget får 648 miljoner i partistöd

De åtta partierna i alltinget får i år dela på 648 miljoner isländska kronor i partistöd. Självständighetspartiet kan enligt ett pressmeddelande kvittera ut det största beloppet. I år får partiet 166 miljoner kronor. Näst mest får Gröna vänstern som får 111 miljoner i partistöd. Minst får Renässans med knappt 44 miljoner.

För att få partistöd krävs minst 2,5 procent av rösterna i det senaste valet till alltinget. I det val som hölls i oktober 2017 var det åtta partier som klarade femprocentsspärren och valdes in i alltinget. Inget annat parti var i närheten av att nå 2,5 procent. Därför blir det under denna mandatperiod bara partierna i alltinget som får dela på partistödet.

Totalt finns det 648 miljoner isländska kronor att dela på. Partistödet fördelas proportionellt efter andelen röster. Inför utdelningen av partistöd har alla ogiltiga röster och alla röster på partier utöver de åtta största räknats bort.

Självständighetspartiet får 166 miljoner isländska kronor under 2018. Därefter följer Gröna vänstern med 111 miljoner, Socialdemokraterna med 79,2 miljoner, Centerpartiet med 71,4 miljoner, Framstegspartiet med 70,4 miljoner, Piratpartiet med 60,4 miljoner, Folkets parti med 45,2 miljoner och Renässans med 43,9 miljoner.

Det är inte bara partier som får minst 2,5 procent av rösterna i val till alltinget som får partistöd. De partier som har företrädare invalda i kommunfullmäktige får dessutom mindre summor för detta från respektive kommun.