tisdag 20 februari 2018

Sju av tio islänningar är medlemmar i Costco

Sju av tio islänningar har skaffat sig medlemskap i Costco. Men långt ifrån alla är säkra på att de kommer att förnya medlemskapet när det går ut. Det är framför allt personer i åldern 30 till 49 år som är entusiastiska över den amerikanska detaljhandelsjättens etablering på Island. Det visar en undersökning utförd av MMR.

När Costco öppnade ett första varuhus på Island i maj förra året var det en händelse som närmast revolutionerade detaljhandeln. Bara några få veckor efter premiären hade en majoritet av landets befolkning hunnit besöka varuhuset.

Konkurrensen skärptes omedelbart i synnerhet inom livsmedelshandeln. Costcos låga priser gjorde att flera isländska butiker såg omsättningen rasa. Hagar var kanske den koncern som mest uppenbart drabbades av Costcos inträde på marknaden.

Men läget blev också bekymmersamt för en rad isländska leverantörer - och inte minst odlare av frukt, grönsaker och bär. Costcos storskaliga import gjorde att de isländska företagen nu stod med tonvis av livsmedel som det inte fanns köpare till.

Nio månader senare har uppmärksamheten kring Costco lagt sig något, men butiken är fortfarande mycket populär. Avstånden i priser mellan Costco och konkurrenterna är dock inte lika stor längre. Butiken kan ha använt sig av aggressiva priser för att locka till sig kunder i inledningsskedet.

Hela 71 procent av islänningarna är medlemmar i Costco medan 29 procent inte har köpt något medlemskap. Höginkomsttagare, personer bosatta i Reykjavíkområdet och islänningar i åldern 30 till 49 år är oftare med i Costco. Mer sällsynta är låginkomsttagare, islänningar bosatta på landsbygden och personer i åldern 18 till 29 år.

Centerpartiets väljare är oftare än andra medlemmar i Costco. Hela 81 procent har löst ett medlemskap i varuhuset - en andel som bara är 59 procent bland Framstegspartiets sympatisörer.

Långt ifrån alla är dock säkra på att de kommer att fortsätta som medlemmar i Costco ett år till. Nu svarar 60 procent att de tänker lösa medlemskap även för det kommande året. Bara 6 procent kommer inte att förnya medlemskapet. Resterande 35 procent har ännu inte bestämt sig.

Män, islänningar i åldern 30 till 49 år och personer bosatta i Reykjavíkområdet är mest positiva till att förnya medlemskapet. Kvinnor, islänningar bosatta på landsbygden och pensionärer är mest tveksamma till en fortsättning.

Bland Piratpartiets anhängare är det 73 procent som vill förlänga medlemskapet. Bland Framstegspartiets sympatisörer är det bara 47 procent som tänker göra samma sak.

Här kan du läsa mer om Costco.