lördag 3 mars 2018

Dagens bonuscitat

"Kvalitet, eller brist på kvalitet, i det isländska medielandskapet kan sannolikt först och främst härledas till att det här inte finns tillräckligt mycket respekt för journalister - tvärtemot vad som är brukligt i de flesta andra länder. Själv anser jag att bra journalister inte är mindre viktiga än bra läkare eller jurister. Det behövs dock göra det möjligt för dem att utföra sitt arbeta väl och att skapa en arbetsmiljö för dem som bygger på internationella värderingar och som är i linje med vad som är brukligt i andra fungerande demokratier."

Författaren Auður Jónsdóttir i DV om villkoren för isländska journalister.

Foto: Einar Falur Ingólfsson/Norden.org