lördag 24 mars 2018

Dagens bonuscitat

"Att kunna språket är nyckeln till att kunna delta i samhället. Kunskaper i isländska öppnar ett otal dörrar - inte bara de att kunna samtala med ens isländska vän över kaffet, utan människor får möjlighet att använda sin utbildning, dela med sig av de erfarenheter som de har och sina idéer och har bättre möjligheter att låta ens drömmar förverkligas."

Aneta Matuszewska, rektor för Retor Fræðsla som ordnar kurser i isländska för invandrare, i DV om vikten av att lära sig språket.