söndag 25 mars 2018

Dagens bonuscitat

"Möjligheterna består i att koppla ihop landsbygden med flygplatsen i Keflavík med goda kommunikationer. Visserligen kan företag i branschen och myndigheter försöka ha inflytande över vart människor åker, men beslutet är alltid turistens eget. De allra flesta kommer hit till Island eftersom landets natur är intressant, men när människors vistelsetid blir kortare - vilket är en internationell utveckling och nu ofta är tre till fyra dagar - säger det sig självt att människor inte reser långt ut i landet om inte kommunikationerna är bra. Och många håller sig mest här i Reykjavík, som är ett starkt varumärke och en populär turistort."

Skarphéðinn Berg Steinarsson, chef för Ferðamálastofa, i Morgunblaðið om hur turister kan fördelas bättre över landet.