söndag 25 mars 2018

Dagens citat

"Jag var besviken över de arbetsmetoder som användes vid fastställandet av listan. Samtidigt som det togs beslut om att inte hålla allmänt provval utan ledarval så visste jag att utgången för mig skulle bli oviss. Eftersom detta sätt inte hade använts tidigare var spelreglerna inte tydliga och därför var det en stor risk att kandidera i ledarvalet. Å andra sidan tror jag att både jag och Kjartan [Magnússon] både bedömde det som så att deltagande i ledarvalet inte skulle gå ut över våra möjligheter att ta plats på listan eftersom det vid upprepade tillfällen betonades att det där endast valdes den som skulle ha första platsen."

Áslaug María Friðriksdóttir, som slutade tvåa i Självständighetspartiets provval i Reykjavík men petades från listan helt och hållet efter samråd mellan provvalsnämnden och segraren Eyþór Arnalds, i Mannlíf om partiets interna arbetsmetoder - läs mer här.