lördag 3 mars 2018

Dagens citat

"Glaciären är det som lockar. Turisten som kommer hit vill helst inte se mot havet. Den vill bara se mot glaciären och komma i kontakt med den och inte minst lära sig om glaciären och hur den var och hur den har blivit."

Þrúðmar Þrúðmarsson, ägare av glaciärutställningen Jöklaveröld i Hoffell i Hornafjörður, i RÚV om vad som lockar besökare till museet och regionen kring Vatnajökull.