torsdag 1 mars 2018

En av tre: RÚV:s rapportering är inte opartisk

RÚV:s nyhetsrapportering är partisk. Det anser en av tre islänningar. Men två av tre tycker att public service-bolagets nyhetsförmedling är opartisk. De som oftast anser att RÚV:s bevakning inte är objektiv sympatiserar med Självständighetspartiet eller Framstegspartiet. Det visar en undersökning utförd av Gallup på uppdrag av Fjölmiðlanefnd.

Det var i maj 2016 som Gallup undersökte attityder till public service-bolaget RÚV:s nyhetsrapportering. Undersökningen gjordes på uppdrag av statliga Fjölmiðlanefnd. Den genomfördes månaden efter att dåvarande statsministern Sigmundur Davíð Gunnlaugsson avgått till följd av RÚV:s avslöjande om hans delägarskap i ett bolag i ett skatteparadis.

När kritik riktas mot RÚV kommer den ofta från högern. Och det är också högerväljare som oftast upplever att bevakningen brister i objektivitet.

Det är 66,5 procent som svarar att RÚV är ganska, mycket eller helt opartisk i nyhetsförmedlingen. Resterande 33,5 procent uppger däremot att rapporteringen är ganska, mycket eller helt partisk.

Hela 71 procent av Självständighetspartiets väljare anser att rapporteringen är opartisk. Samma åsikt har 65 procent av Framstegspartiets anhängare.

Sympatisörer till de övriga politiska partierna i alltinget har i regel en helt annan uppfattning om RÚV. Bland anhängare till Renässans och Piratpartiet är det 16 procent som tycker att objektiviteten brister. I Socialdemokraternas led är motsvarande siffra 6 procent och hos Gröna vänstern bara 4 procent.

Män, unga islänningar och pensionärer och personer bosatta på landsbygden säger i större utsträckning än andra att rapporteringen inte är opartisk.

Det är färre som är missnöjda med RÚV:s val av intervjupersoner. Det är 54,2 procent som anser att RÚV alltid eller ofta letar efter olika åsikter i rapporteringen. Vidare är det 29,1 procent som tycker att det görs ibland medan 16,7 procent säger att detta sker sällan eller aldrig.

Ännu färre svarar att RÚV inte arbetar för en jämn könsfördelning. Här är det 52,4 procent som svarar att RÚV ofta eller alltid har detta som princip medan 35 procent upplever att detta görs ibland. Resterande 12,6 procent tycker att det inte görs några ansträngningar för att skapa balans mellan könen i nyhetsrapporteringen.