måndag 26 mars 2018

Island ändrar våldtäktslag - inför krav på samtycke

Sex utan samtycke är våldtäkt. Och samtycke kan bara ges av fri vilja. Den ändringen av den isländska strafflagen klubbades i alltinget i fredags. Men exakt hur samtycke ska uttryckas blir upp till domstolarna att tolka. I det förslag som nu blir lag sägs att det inte vore rätt att beskriva hur samtycke ser ut eftersom sådant kan meddelas på så många olika sätt.

Med 48 röster sade alltinget i fredags ja till en ny definition av våldtäkt i den isländska strafflagen. Bara en ledamot, Folkets partis Karl Gauti Hjaltason, lade ned sin röst. Fjorton ledamöter var inte på plats.

Straffet för våldtäkt är som tidigare mellan ett och sexton års fängelse. Men nu krävs alltså samtycke för sex. Om inte samtycke finns rör det sig om våldtäkt. Samtycke kan enligt den nya lagen bara ges av fri vilja. Ett samtycke som fås genom hot, inlåsning, droger med mera är inte giltigt.

Initiativtagare till förslaget om en samtyckeslag var Renässans Jón Steindór Valdimarsson. Det hade undertecknats av ytterligare elva alltingsledamöter från Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Piratpartiet och Framstegspartiet.

Förslaget lades fram som en konsekvens av höfumhátt- och metoo-rörelserna som bägge tillhörde 2017 års mest omdebatterade frågor. På Island startade diskussionen om samhällets attityd till förövare och offer för sexualbrott i somras. Då rapporterade medier om hur sexbrottslingar fått upprättelse och sitt fläckfria rykte återställt. I sociala medier användes hashtaggen #höfumhátt.

Debatten fortsatte under hösten när den internationella metoo-rörelsen nådde Island. Inom en rad olika branscher trädde kvinnor fram och berättade om hur sexuella övergrepp och trakasserier var ett utbrett fenomen.

Jón Steindór Valdimarsson sade i alltingets talarstol att samtyckeskravet var ett sätt att bryta med patriarkala attityder. Tidigare hade män under vissa omständigheter kunnat hävda att de i princip hade rätt till sex med en kvinna. De möjligheterna såg han försvinna med den nya lagen.

Han nämnde både #metoo- och #höfumhátt-rörelserna. Jón Steindór Valdimarsson sade att det var alltingets skyldighet att sätta stopp för föråldrade värderingar. Samtyckeskravet var ett resultat av ett förändrat rättsmedvetande. Införandet gjorde att inte bara tillvägagångssättet stod i fokus vid våldtäktsfall.

En annan som röstade ja till förslaget var Gröna vänsterns Steinunn Þóra Árnadóttir. Hon beskrev den ändrade lagtexten som en sak av stor betydelse för samhället. Hon ansåg att alltinget nu tydligt visade att samtycke är nödvändigt. Förhoppningen var att detta steg skulle föra Island närmare ett samhälle utan sexuellt våld.

Den nya lagen säger inget om hur samtycke ska uttryckas. I stället blir det upp till domstolarna att avgöra i varje enskilt fall. Detta tas också upp i förslaget. Jón Steindór Valdimarsson och de övriga undertecknarna skriver att mänsklig kommunikation kan ske på många och olika sätt. Att peka ut vissa typer av samtycke i lagen skulle skapa en risk för kryphål.