söndag 25 mars 2018

Ja till samgående i Fjarðabyggð och Breiðdalshreppur

Fjarðabyggð och Breiðdalshreppur går ihop. En klar majoritet av invånarna i bägge kommunerna röstade vid gårdagens folkomröstning ja till ett samgående. Men i Fjarðabyggð var intresset för folkomröstningen lågt. Den nya kommunen blir Islands tionde största sett till antalet invånare. I vårens kommunalval väljs ett gemensamt fullmäktige.

I samband med vårens kommunalval minskar antalet kommuner på Island från 74 till 72. Sedan tidigare har Garður och Sandgerði beslutat om ett samgående. I en folkomröstning i Breiðdalshreppur och Fjarðabyggð tog invånarna i går samma beslut.

I Fjarðabyggð var det 86,76 procent som röstade ja och i Breiðdalshreppur 85 procent. Väljarna i Breiðdalshreppur - som är den mindre av de två kommunerna - var dock betydligt mer engagerade i frågan. Där var valdeltagandet 64,5 procent mot 36,2 procent i Fjarðabyggð.

Den nya östlisländska kommunen är 1 615 kvadratkilometer stor och har knappt 5 000 invånare. Det gör den till Islands tionde största sett till befolkning och den tjugonde största sett till yta. Den har sex tätorter: Neskaupstaður med 1 470 invånare, Reyðarfjörður med 1 189 invånare, Eskifjörður med 997 invånare, Fáskrúðsfjörður med 705 invånare, Stöðvarfjörður med 184 invånare och Breiðdalsvík - som är den enda tätorten i Breiðdalshreppur - med 130 invånare.

Närheten mellan orterna tycks ha haft stor betydelse för intresset för valet. Stöðvarfjörður är den tätort i Fjarðabyggð som ligger närmast Breiðdalsvík. Samgåendet kommer att innebära ett utökat samarbete mellan skolorna på de två orterna. I Stöðvarfjörður var det 51,7 procent som röstade. Men i övriga Fjarðabyggð var valdeltagandet i Norðfjörður med Neskaupstaður och Mjóifjörður 39,8 procent, i Fáskrúðsfjörður 37,5 procent, i Reyðarfjörður 33,2 procent och i Eskifjörður 30,2 procent.

Fjarðabyggð hade förra året 4 692 invånare medan det bara bodde 182 personer i Breiðdalshreppur. Debatten om samgåendet har handlat mycket om att Breiðdalshreppur på grund av storleken haft svårt att erbjuda invånarna den service som lagen kräver.

Den nya kommunen räknar med statliga bidrag på omkring 800 miljoner isländska kronor vid samgåendet. De ska bland annat gå till att betala av skulder. Kommunpolitikerna vill även förbättra kommunikationerna mellan de olika tätorterna. Redan i dag är det många som på grund av jobb, utbildning eller fritidsaktiviteter reser mellan dem.

I bägge kommunerna har en majoritet av politikerna i fullmäktige stått bakom förslaget. I kommunalvalen den 26 maj väljs ett gemensamt fullmäktige.

Här kan du läsa mer om samgåendet mellan kommunerna.