fredag 9 mars 2018

Minister vill förbättra väg till Borgarfjörður eystri redan i år

Löften om en bättre väg mellan Egilsstaðir och Borgarfjörður eystri har getts lika många gånger som de svikits. Nu har invånarna både startat ett upprop för en asfaltering av vägen och själva börjat bygga bort grusvägen på sträcken. Kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson hoppas kunna hitta pengar till förbättringar redan i år.

Mellan Egilsstaðir och Borgarfjörður eystri på östra Island är avståndet 70 kilometer. På denna sträcka är 28 kilometer grusväg som de senaste åren blivit allt sämre. Groparna i vägen är många och de ökar i antal varje gång det regnar rejält. Samtidigt ökar trafiken eftersom allt fler turister kommer till Borgarfjörður eystri.

I dag bor omkring 120 personer i Borgarfjörður eystri. Många av de boende har börjat frukta att samhället inte ska överleva länge till. Befolkningen minskar och förra året stängdes ortens enda butik för gott. Över hälften av husen i Borgarfjörður eystri ägs av personer som använder dem som sommarstugor.

Borgarfjörður eystri är i dag den enda isländska tätorten som inte har en asfalterad vägförbindelse med närmaste större stad. Knappt halva sträckan till Egilsstaðir är alltså grusväg. Den är som allra sämst vid Njarðvíkurskriður strax utanför Borgarfjörður eystri.

En asfaltering av vägen har ständigt diskuterats de senaste åren. Förbättringarna har förts upp på en rad olika infrastrukturplaner - men hittills har löftena konsekvent svikits eftersom det saknats pengar. I stället har andra vägsatsningar prioriterats.

Nu har invånarna fått nog. I en namninsamling beskrivs vägen som Borgarfjörður eystris pulsåder. Utan en bättre förbindelse riskerar orten att överges. Att de löften som getts inte infriats av politikerna är enligt initiativtagarna ett resultat av att deras röster är för svaga. Hittills är det över 2 400 personer som har skrivit under uppropet.

Lokalbefolkning har påbörjat en symbolisk asfaltering av vägen. Den 19 februari i år samlades invånare vid Njarðvíkurskriður för att gjuta en liten bit av den sträcka som är i allra sämst skick. Med hjälp av traktorer fylldes några av håligheterna med betong. Dagens datum ristades också in i betongen. Innan deltagarna återvände hem tutade de i protest.

Kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson har uppskattat kostnaderna av underhållsbehovet för det isländska vägnätet till omkring 200 miljarder isländska kronor. Om inte regeringen genomför en storsatsning på underhåll kommer det att ta många år att åtgärda bristerna. Under samma tid kommer slitaget på vägarna att öka behovet på andra platser i landet.

Sigurður Ingi Jóhannsson säger till RÚV att han nu vill prioritera vägen mellan Borgarfjörður eystri och Egilsstaðir. Han hoppas redan i år kunna lägga 100 miljoner på att förbättra sträckan vid Njarðvíkurskriður. Förhoppningen är att arbetet ska kunna börja i sommar:
"Jag tror att alla islänningar är överens om att denna väg är en av de sämsta. Detta är den sista tätorten med 100 invånare eller fler som lever under dessa villkor. ... Men det finns problem över hela landet. Det finns ett stort behov av kapital till uppbyggnad och regeringen tänker reagera på det. Naturligtvis kan vi inte göra allt på en gång, men detta avsnitt kan vi förhoppningsvis ta direkt i år."
Under våren läggs en kraftkabel för trefassystem just vid Njarðvíkurskriður. Sigurður Ingi Jóhannsson hoppas att bägge jobben ska kunna utföras samtidigt.

Här kan du läsa mer om Borgarfjörður eystri.