söndag 18 mars 2018

Ökat förtroende för isländska banker och alltinget

Alltinget, kommunfullmäktige i Reykjavík, bankerna, ombudsmannen för skuldsatta och finansinspektionen Fjármálaeftirlitið tillhör de institutioner som vinner förtroende bland islänningarna. Däremot är det allt färre som litar på polisen, rättsväsendet och statskyrkan. Det visar en årlig förtroendemätning utförd av Gallup.

Kustbevakningen fortsätter att vara den institution som har störst förtroende på Island. Det är sjunde året i följd - och lika länge som Gallup har ställt frågor om kustbevakningen - som den befinner sig i topp. Det är nu 91 procent som känner tillit till kustbevakningen, en minskning med 1 procentenhet jämfört med förra året.

Försprånget för kustbevakningen mot andra institutioner har vuxit. Tvåa är presidenten med 80 procent, en nedgång med 3 procentenheter. Därefter följer polisen med 77 procent (-8), Háskóli Íslands med 74 procent (-2), hälso- och sjukvården med 65 procent (+3), alltingets ombudsman med 52 procent (+1), riksåklagaren med 48 procent (-2), medlingskommissionen med 47 procent (-1), rättsväsendet med 36 procent (-7), Seðlabanki Íslands med 34 procent (+1) och statskyrkan med 30 procent (-8).

Några av de största förlorarna är polisen, rättsväsendet och statskyrkan. Det senaste året har utnämningen av domare varit en omdiskuterad fråga. Det skulle kunna vara en förklaring till det sjunkande förtroendet för rättsväsendet. Statskyrkan har ifrågasatts för attityden mot sexuella trakasserier och yttrandefrihet. Och trots ökade resurser till polisen talas det ofta om bristen på personal och utredningar som tar lång tid.

De fem institutioner som 2017 återfanns i botten har samtliga förbättrat sitt anseende under det senaste året. Ombudsmannen för skuldsatta får 30 procent (+8), alltinget 29 procent (+7), finansinspektionen Fjármálaeftirlitið 28 procent (+9), kommunfullmäktige i Reykjavík 24 procent (+5) och bankväsendet 20 procent (+6).

Det har nu snart gått tio år sedan finanskraschen. Som lägst har det varit 4 procent som litat på bankerna och 10 procent på alltinget. Bägge åtnjuter nu de högsta förtroendesiffrorna sedan krisen.

Men båda är fortfarande rejält sargade efter kraschen. Åtta månader före bankerna kollapsade var det 42 procent som hade förtroende för alltinget och 40 procent för bankväsendet.

Här kan du läsa mer om förtroendetoppen 2017.