tisdag 27 mars 2018

Piratpartiet och Renässans i allians i Árborg

Piratpartiet och Renässans går till val med en gemensam lista i Árborg. På samma valsedel kommer också oberoende kandidater att finnas. Tillsammans kommer de enligt ett pressmeddelande att arbeta för transparens och långsiktighet när det gäller stadsplanering, tomtutbud och kommunal service. De lovar också att sätta allmänhetens intressen främst.

Kommunalvalen på Island bjuder ofta på allianser som inte hade varit tänkbara i rikspolitiken. Så blir det nu även i Árborg, en kommun på södra Island med drygt 9 000 invånare. Nu samarbetar Piratpartiet och Renässans med oberoende kandidater för att få representation i rådhuset i centralorten Selfoss.

Beslutet beskrivs i ett pressmeddelande som ett resultat av en samhällsströmning med krav på fler politiska alternativ. Formellt kallas listan Renässans, Piratpartiets och kamraters kandidatur.

Vidare skriver de att medborgarna efterlyser professionalitet och transparens inom den kommunala förvaltningen. De vill ha politiker som sätter allmänhetens intressen före särintressen.

Det finns enligt Renässans och Piratpartiet ett behov av en tydlig framtidsvision för Árborgs utveckling. Den innefattar stadsplanering, utbud av kommunala tomter och service. Kommunen ska också kunna erbjuda konkurrenskraftiga villkor för både företag och privatpersoner.

Piratpartiet försökte få ihop en lista till förra kommunalvalet i Árborg för fyra år sedan. Då misslyckades partiet att hitta tillräckligt många kandidater.

Den senaste mandatperioden har Självständighetspartiet haft egen majoritet med fem av nio mandat. Socialdemokraterna har två mandat och Gröna vänstern samt Ljus framtid har ett mandat var.