lördag 17 mars 2018

Plats för nytt sjukhus delar islänningarna

Frågan om var det nya universitetssjukhuset ska byggas fortsätter att splittra islänningarna. Planen är att sjukhuset ska byggas vid Hringbraut nära Háskóli Íslands i Reykjavík. Det är också regeringens och kommunfullmäktiges ambition. Men enligt en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið är det fler som vill hitta en ny plats för sjukhuset.

Behovet av ett nytt universitetssjukhus har länge varit stort. Men under åren efter finanskraschen sköts alla större investeringar på framtiden. Nu är frågan åter aktuell. I Reykjavík klubbade ett enigt kommunfullmäktige en detaljplan där sjukhuset byggs vid Hringbraut. Det är också regeringens val.

Enigheten i Reykjavík kan snart vara historia. Eyþór Arnalds, Självständighetspartiets borgmästarkandidat i vårens kommunalval, vill undersöka förutsättningarna på nytt. Han har dock inte uteslutit Hringbraut som ett alternativ, men hävdar att det finns bättre lägen.

Men vissa anser att valet av plats är direkt olämpligt. Kritikerna befarar bland annat att trafiksituationen kan bli ett problem. Inte heller finns det vid Hringbraut möjligheter för sjukhuset att fortsätta växa.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet, är en av de politiker som genom åren argumenterat mot ett bygge vid Hringbraut. I ett förslag skriver han och partikamraterna att valet av plats för snabbutredas av inhemska och utländska experter. Utredningen ska bli klar senast i maj.

Att det skulle kunna gå så snabbt att utreda frågan är enligt hälsovårdsmyndigheten så orealistiskt att det går att ifrågasätta om Centerpartiet menar allvar. I ett remissvar skriver myndigheten att det är nödvändigt att universitetssjukhuset byggs nära universitetet Háskóli Íslands.

Kritik mot Centerpartiets motion kommer även från annat håll. Jón Atli Benediktsson, rektor för Háskóli Íslands, skriver i ett remissvar att ett platsbyte skulle innebära en extra kostnad på minst 10 miljarder isländska kronor för universitetet. Ledningen för sjukhuset säger i ett remissvar att det under sjutton års diskussioner inte varit möjligt att hitta något bättre läge än vid Hringbraut.

Sjukhusfrågan delar också islänningarna. Det är enligt Fréttablaðið 47 procent som anser att sjukhuset inte bör byggas vid Hringbraut. Nästan lika många - 39 procent - tycker att Hringbraut är den bästa platsen. Resterande 13 procent har ingen åsikt i frågan.

Här kan du läsa mer om sjukhusdebatten i Reykjavík.