fredag 16 mars 2018

Sigur Rós medlemmar utreds för misstänkt skattefusk

De tre medlemmarna i Sigur Rós utreds för omfattande skattefusk. Totalt har tillgångar till ett värde av närmare 800 miljoner isländska kronor belagts med kvarstad. De största kraven riktas mot sångaren Jón Þór Birgisson. Men enligt trion är misstankarna om medveten skatteflykt grundlösa. I stället anser de att det rör sig om olika tolkningar av lagen. Det rapporterar Fréttablaðið.

Tillgångar på nästan 800 miljoner isländska kronor har nu frysts på begäran från Tollstjóri, den isländska myndighet som driver in skatter. I december förra året sade distriktspolismästaren i huvudstadsregionen ja till att belägga tillgångarna med kvarstad. Beslutet innebär att Sigur Rós inte kan använda tillgångarna så länge som de är frysta.

Begäran kom efter misstankar om skattefusk. Exakt hur stora belopp det rör sig om är oklart. Men det är uppenbart att det handlar om ansenliga summor. Tollstjóri får inte kräva att större belopp än den eventuella skatteskulden beläggs med kvarstad.

Sångaren Jón Þór Birgisson är enligt Fréttablaðið den som misstänks för det mest omfattande skattefusket. Tillgångar värda 638 miljoner har frysts. Det rör sig om tretton fastigheter, två motorcyklar, två personbilar, sex bankkonton och aktier i tre olika bolag.

Tillgångar tillhörande trummisen Orri Páll Dýrason har också frysts. Här rör det sig om ett totalt värde på 82 miljoner fördelade på två fastigheter. Även när det gäller basisten Georg Hólm handlar det om två fastigheter som belagts med kvarstad. De är värderade till 78,5 miljoner.

Samtliga tre medlemmar protesterade mot beslutet när fallet behandlades strax före nyår. De hävdade enligt Fréttablaðið att det inte rörde sig om några försök att medvetet kringgå isländsk lag. I stället ska det gälla olika tolkningar av lagstiftningen om inkomstskatt.

De tre Sigur Rós-medlemmarna ska vidare ha förklarat att de inte agerat på egen hand. I stället ska eventuella brister i redovisningen av skattskyldiga intäkter bero på vårdslöshet från en revisor.

Misstankarna om skattefusk är inte det enda fallet där Sigur Rós kopplas till oegentligheter. Sedan tidigare pågår en tvist i Héraðsdómur Reykjavíkur mellan konserthuset Harpa och en konsertarrangör. Tvisten gäller en förskottsbetalning på 35 miljoner isländska kronor för den konsertserie som Sigur Rós gjorde i Harpa i december förra året.

Sigur Rós och Harpa rev kontraktet med konsertarrangören efter en förtroendespricka. Länge fanns det farhågor om att konserterna inte skulle bli av. Förskottsbetalningen motsvarade nästan hälften av intäkterna från konsertserien.

Arrangören skulle använda pengarna för olika förberedelser inför konserterna. De har fortfarande inte återbetalats. Om de är förlorade för gott blir det en förlust som drabbar Sigur Rós och Harpa - och i förlängningen Reykjavíks kommun och staten eftersom de tillsammans äger konserthuset.

Tvisten gäller även det arbete som arrangören utförde innan kontraktet revs. När stämningen som Harpa riktat mot arrangören behandlades för fyra veckor sedan fanns ingen överenskommelse om hur detta arbete skulle värderas. Héraðsdómur Reykjavíkur gick med på att frysa arrangörens tillgångar i väntan på ett avgörande i dispyten.

I denna tvist finns inga misstankar riktade mot Sigur Rós. Däremot riskerar gruppen alltså att gå miste om intäkter från konsertserien i Reykjavík.

Här kan du läsa mer om tvisten med konsertarrangören.