onsdag 28 mars 2018

Trots Piratpartiet - får nej till Pírati som mellannamn

Pírati får inte användas som mellannamn på Island. Skälet är att det inte rör sig om ett namn bildat till en isländsk ordstam. Det beslutet har tagits av mannanafnanefnd, den nämnd som har i uppdrag att ta ställning till om nya namn ska godkännas. Nämnden tar inte hänsyn till att samma ordstam används i det isländska Piratpartiets namn.

När Piratpartiet bildades 2012 användes ibland det fullständiga namnet Píratapartýið. Partinamnet fick knappast personer som motsätter sig engelska lånord i isländskan att jubla. Både pírati och partý var nya lån i isländskan.

Pírati användes inte tidigare i isländskan. Den etablerade benämningen för 'pirat' var i stället sjóræningi, vilket ordagrant betyder 'havsrövare'. Partý hade lånats in tidigare, men då i betydelsen 'party'. Det brukades inte i betydelsen 'parti'.

Piratpartiet må ha gjort intryck i den isländska politiken, men mannanafnanefnd verkar inte anse att partiet har gjort något nämnvärt större språkligt intryck. Nämnden avslår nämligen en ansökan om att få använda Pírati som mellannamn. Skälet är enligt nämnden att Pírati inte är bildat till en isländsk ordstam. Dessutom är Pírati en nominativform - och det är emot reglerna för mellannamn.