fredag 2 mars 2018

Varannan islänning säger ja till förbud mot omskärelse

Varannan islänning anser att omskärelse av nyfödda pojkar ska förbjudas. Men nästan lika många motsätter sig ett förbud. Det visar en undersökning utförd av MMR. När förslaget debatterades i alltinget i går försvarade initiativtagaren Silja Dögg Gunnarsdóttir ett förbud. Hon kritiserade ledamöter som inte i första hand tänkte på barnens hälsa.

När framstegspartisten Silja Dögg Gunnarsdóttir tillsammans med åtta andra alltingsledamöter nyligen lade fram ett förslag om att förbjuda omskärelse väckte det direkt internationell uppmärksamhet. I ett brev till samtliga politiker i alltinget protesterade ledarna för de judiska samfunden i Sverige, Norge, Danmark och Finland mot förslaget och beskrev det som ett angrepp mot judendomen.

Biskop Agnes M. Sigurðardóttir tog i ett remissvar avstånd från förslaget. Hon skrev att det riskerade att göra både judendom och islam till kriminella religioner. Hon stämde in i Silja Dögg Gunnarsdóttirs oro över hälsoriskerna med omskärelse, men ansåg att svaret i stället borde vara att erbjuda omskärelse inom vården.

Men förslaget har också fått stöd. Över 1 000 anställda inom vården - som läkare, sjuksköterskor och barnmorskor - har i namninsamlingar välkomnat ett förbud mot omskärelse. Den humanistiska föreningen Siðmennt säger ja till ett förbud. De skriver i ett remissvar att ingreppet inte bör tillåtas eftersom det är oåterkalleligt och sker utan barnets samtycke.

För Silja Dögg Gunnarsdóttir har de många starka reaktionerna kommit som en överraskning. Hon berättade nyligen på Facebook att hon bland annat anklagats för judehat, ondska och uppmärksamhetssjuka. Hon skrev även att hon polisanmält kommentarer där hon hotades med våld av motståndare till förslaget.

Förslaget diskuterades för första gången i alltinget i går. Silja Dögg Gunnarsdóttir fick i debatten skarp kritik från Centerpartiets Birgir Þórarinsson. Han sade att det var ett misstag att inte ta hänsyn till internationella reaktioner. Han beskrev judar som inflytelserika inom handel och befarade att ett förbud skulle leda till bojkotter mot isländska ekonomiska intressen. Ett förbud skulle också kunna göra det svårt att ta emot kvotflyktingar som är muslimer.

Silja Dögg Gunnarsdóttir försvarade förslaget. Hon ansåg att Birgir Þórarinsson borde se till barnens bästa i första hand i stället för att oroa sig över konsekvenser för handel och turism.

Självständighetspartiets Brynjar Níelsson ifrågasatte motståndarnas hänvisningar till religiösa traditioner. Han undrade om han själv i dag skulle kunna grunda ett trossamfund och därmed få klartecken från myndigheterna för att exempelvis skära av tårna på barn. Han ställde sig inte bakom förslaget, men undrade varför Island skulle ta sådan hänsyn till religiösa sedvänjor. Enligt Brynjar Níelsson hade det på samma sätt kunnat uppfattas som kränkande mot muslimer när Island lagstiftade om jämlikhet mellan könen.

Det är inte troligt att förslaget kommer att få majoritet i alltinget. Men 50 procent av islänningarna ställer sig enligt MMR bakom ett förbud. Något färre - 37 procent - motsätter sig förbud mot omskärelse medan 13 procent varken är positiva eller negativa till förslaget.

Män, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i huvudstadsregionen, högskoleutbildade och vissa höginkomsttagare är i större utsträckning för ett förbud. Motståndet är starkast bland kvinnor, pensionärer, islänningar bosatta på landsbygden, personer med grundskoleutbildning samt låg- och medelinkomsttagare.

Inom fem partier är en majoritet av väljarna för ett förbud. 59 procent av Piratpartiets sympatisörer vill stoppa omskärelse. Samma åsikt har 55 procent av Gröna vänsterns anhängare, 54 procent av Framstegspartiets, 53 procent av Renässans och 51 procent av Socialdemokraternas.

Motsvarande siffror är 48 procent för Folkets parti och 44 procent för Självständighetspartiet. Även om det inom dessa tre partier inte finns någon majoritet för förslaget så är de som vill stoppa omskärelse fler än de som inte vill kriminalisera ingreppet.

Det är bara inom Centerpartiet som motståndarna är fler. Där säger 45 procent nej och 43 procent ja till ett förbud.

Lägst andel negativa finns inom Gröna vänstern. Bara 28 procent av partiets väljare motsätter sig ett förbud.

Här kan du läsa mer om förslaget att förbjuda omskärelse.