fredag 23 mars 2018

Vill bygga cykelbana mellan Keflavík och Reykjavík

Bygg en cykelbana mellan Reykjavík och flygplatsen i Keflavík. Det förslaget kommer från tretton alltingsledamöter. En skiss på hur en sådan cykelväg kan se ut och en kostnadskalkyl ska vara klara före årsskiftet - och det är inte realistiskt att bygga den i direkt anslutning till vägen mellan de två städerna.

För fyra år sedan presenterade Eiríkur Ástvaldur Magnússon idéer för en cykelbana mellan flygplatsen i Keflavík och Reykjavík. Prislappen sattes då till omkring 327 miljoner isländska kronor. Men sedan dess har det inte hänt mycket.

I dag finns en cykelväg mellan flygplatsen och Keflavík. Men den som vill cykla hela sträckan till Reykjavík måste använda sig av bilvägar.

Det här vill tretton alltingsledamöter ändra på. Initiativtagare är Renässans Pawel Bartoszek. Bland övriga undertecknare finns ledamöter från Socialdemokraterna, Piratpartiet, Gröna vänstern, Centerpartiet och Självständighetspartiet.

Att det inte redan finns någon sådan cykelbana är en brist. Och ledamöterna ser inga naturliga hinder. Hela sträckan är på låg höjd. Och avståndet mellan Islands två största storstadsområden är inte större än fem mil.

Enligt förslaget ska en arbetsgrupp tillsättas. Den ska före årsskiftet komma med förslag på sträckningar och en kostnadskalkyl. Uppdraget läggs på kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson.

I förslaget skriver de tretton ledamöterna att det av trafiksäkerhetsskäl inte är ett realistiskt alternativ att bygga cykelbanan bredvid Reykjanesbraut, den väg som går mellan Reykjavík och Keflavík. Vägen är Islands mest trafikerade. Den används dagligen i snitt av mer än 10 000 fordon.

Skälet till att Reykjanesbraut anses vara olämplig är att många kört fort på vägen. Hastighetsbegränsningen är 90 kilometer i timmen, men många kör betydligt fortare än så. Dessutom är vägen ursprungligen avsedd för en maxhastighet på 110 kilometer i timmen. Då och då får debatten om att höja den högsta tillåtna farten nytt liv.

I stället föreslår de samma sträckning som Eiríkur Ástvaldur Magnússon. Det innebär att cykelbanan byggs längs den gamla vägen mellan Reykjavík och Keflavík längs Vatnsleysuströnd. De avsnitt som i dag har grusbeläggning ska asfalteras. I den ekonomiska kalkylen ska det också ingå kostnader för att skylta cykelvägen.