tisdag 27 mars 2018

Vill se utredning om anonym propaganda i isländska val

Undersök effekten av anonym propaganda i de två senaste alltingsvalen. Och ta fram förslag på hur propaganda utan avsändare kan stoppas och hur risken för att främmande makt påverkar isländska val ska minimeras. Denna begäran har nio alltingsledamöter från Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Piratpartiet och Renässans lagt fram till statsminister Katrín Jakobsdóttir.

Inför höstens alltingsval spreds mängder av anonym propaganda. Mycket av det material som nådde en stor publik blev också föremål för debatt. Inte sällan innehöll det missvisande eller direkt felaktiga påståenden.

Genom medier som Facebook och Youtube nådde propagandan - som härstammade från flera olika kanaler utan kända avsändare - hundratusentals tittare. Flera kanaler gav sitt stöd till Självständighetspartiet och gick till angrepp mot den isländska vänstern.

Gröna vänsterns ledare Katrín Jakobsdóttir fick en oönskad huvudroll i många filmer. Det var uppenbart att personerna bakom kanalerna var allt annat än förtjusta i tanken att hon skulle kunna bli Islands nästa statsminister. I flera klipp framställdes hon som en person som inte ville annat än höja skatter och personliga inskränka fri- och rättigheter.

Under valrörelsen gjorde flera redaktioner försök att komma i kontakt med personerna bakom kontona. Inte i något fall ville någon företrädare komma fram med namn. På sin höjd besvarades frågorna anonymt via mejl.

Attackerna mot Katrín Jakobsdóttir sammanföll med att stödet för Gröna vänstern sjönk i opinionen. Men om det var en effekt av propagandan går inte att säga. Väljarstödet kan ha minskat av helt andra skäl. Och det är inte första gången som partiet tappat väljare i slutspurten inför ett alltingsval.

Trots smutskastningen blev Katrín Jakobsdóttir statsminister. Nu vill nio alltingsledamöter att hon ska ta fram en rapport om den anonyma propagandans roll i valen 2016 och 2017. Initiativtagare till förslaget är Renässans Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Bland undertecknarna finns även politiker från Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Piratpartiet.

Syftet med förslaget är enligt undertecknarna att öka transparensen under valrörelser. De skriver att det är viktigt att allmänheten vet vem som står bakom politisk propaganda. Betydelsen av att avsändarna inte är anonyma har ökat i takt med genomslaget för denna typ av försök att påverka väljarna.

Därför vill de att Katrín Jakobsdóttir presenterar förslag på hur anonym propaganda ska kunna motverkas. De vill också se utredningar av effekten av avsändarlös propaganda i de två senaste valen. Samtidigt ska de partier som ställde upp i valet 2016 redovisa hur de använde bidrag till politisk reklam.

Men problemet är enligt de nio undertecknarna inte begränsat till hemmaplan. Främmande makt skulle kunna försöka påverka utgången i ett val genom anonym propaganda. Det finns i dagsläget inga tecken på att något sådant redan skulle ha skett. Men de önskar åtgärder från statsministern som kan förhindra att så sker.