torsdag 19 april 2018

Dagens citat

"Jag tror att polisen på landsbygden som arbetar mycket ensam - det frestar på många andra saker hos dem än hos dem som arbetar med ett stort lag runt sig. Ibland behöver man vara insatsstyrka, läkare, sjuksköterska, präst eller psykolog. Man har alla dessa roller."

Sigurður Jónasson i RÚV om att vara polis på den isländska landsbygden utan sällskap av någon annan kollega under arbetspassen.