söndag 29 april 2018

Dagens citat

"Möjligheterna att komma in i kommunen har blivit större. Det är fler platser som är tillgängliga. ... Det har dock visat sig att om alternativen är många - och i synnerhet om de är för lika och om det är svårt att se hur landet ligger och hur ideologin ser ut - så kan det minska människors intresse för att delta."

Eva Marín Hlynsdóttir, lektor i statsvetenskap vid Háskóli Íslands, i RÚV om att det kan bli upp till sjutton partier som ställer upp i valet till kommunfullmäktige i Reykjavík.