onsdag 18 april 2018

Island återupptar jakten på sillval i sommar

Efter två års paus tänker Hvalur hf. återuppta jakten på sillval i sommar. Förhoppningen är inte bara att kunna sälja kött till Japan. Vd:n Kristján Loftsson hoppas enligt Morgunblaðið dessutom på att kunna tillverka kosttillskott och gelatin av fångsten. Problemet är att valprodukter är tillåtna i bara några få länder.

De två senaste somrarna har Hvalur hf. inte jagat sillval. Skälet har varit att företaget samlat på sig ett enormt köttberg av fryst sillval sedan valfångsten återupptogs. Hvalur hf. bedrev senast jakt under 2015. Då sköts 155 sillvalar. Företaget hade då omkring 150 personer anställda under sommarmånaderna.

Valfångsten går med mångmiljonförluster. Kristján Loftsson - som är vd för Hvalur hf. - fortsätter ändå med jakten. Varje år tjänar han stora summor på sina aktier i fiskerijätten HB Grandi. De vinsterna finansierar i praktiken den olönsamma valfångsten.

På Island äts traditionellt inte sillval. I stället har Hvalur hf. fångat sillval för export. Problemet för företaget är att det knappt finns några exportmarknader. Produkter från val är förbjudna i de flesta av världens länder. I praktiken är Japan, Norge och Färöarna de enda realistiska marknaderna för Hvalur.

Men inte heller där har det gått bra. Den japanska marknaden har - på grund av de krav som ställs vid införsel av kött från sillval - varit mycket svårflörtad de senaste åren.

Kristján Loftsson tänker dock inte ge upp. Han säger i Morgunblaðið att Hvalur hf. avser att jaga sillval i sommar med start den 10 juni. Förhoppningen är att det ska bli lättare att sälja valkött till Japan. Dessutom hoppas han kunna utveckla kosttillskott för personer med blodbrist. Vidare vill han göra gelatin av ben och späck.

Kristján Loftsson hävdar i Morgunblaðið att han samarbetar med Háskóli Íslands och Nýsköpunarmiðstöð Íslands om att utveckla nya produkter av sillval. Även här är det svårt att se hur detta ska löna sig.

Förbudet mot försäljning begränsar också för dessa typer av produkter exportländerna till Japan, Norge och Färöarna. Den starka isländska kronan är dessutom ett ständigt bekymmer för isländska exportföretag.

Årets fångstkvot för sillval är 161 djur. Dessutom får Hvalur hf. överföra 20 procent av den kvot som inte utnyttjades förra året till 2018. Totalt skulle bolaget alltså kunna jaga omkring 200 sillvalar - något som i sin tur skulle ge ungefär 1 500 ton kött.

Att sälja ytterligare 1 500 ton sillvalskött är något som med all sannolikhet skulle ta flera år. Ett annat problem för Kristján Loftsson är att nästan inga rederier vill befatta sig med valkött. Därför har han vid flera tillfällen själv hyrt in fartyg och besättning för att transportera sillval till Japan.

Motivet för årets valfångst kan i stället vara att hålla dörren öppen för jakt under de fem kommande åren. Mellan 2019 och 2023 är det en ny fångstperiod. Om inte Hvalur skulle jaga val alls tre år i följd vore det troligt att företagets kvot skulle minska avsevärt under den kommande perioden.

Jakten på vikval väntas fortsätta under 2018. Hafrannsóknastofnun har enligt ett pressmeddelande föreslagit en kvot på 217 djur per år fram till 2023. Förra sommaren sköts bara 17 vikvalar.

Här kan du läsa mer om årets valfångst.