måndag 16 april 2018

Island sluter upp bakom missilanfallet mot Syrien

Island gav sitt stöd till missilattacken mot Syrien - trots att både statsminister Katrín Jakobsdóttir och utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson inte ville ställa sig bakom angreppet. I stället beskrevs det som väntat och förståeligt. Enligt Katrín Jakobsdóttir är förklaringen till uttalandena att Gröna vänstern befinner sig i en svår situation som regeringsparti som vill gå ur Nato.

I lördags avfyrade USA i samarbete med Storbritannien och Frankrike över 100 missiler mot mål i Syrien. Attacken beskrevs som ett svar på den syriska regimens användning av kemiska stridsmedel mot civilbefolkning. Den föregicks inte av något beslut i FN:s säkerhetsråd.

De första reaktionerna från Islands regering var att attacken var väntad och förståelig. Men varken statsminister Katrín Jakobsdóttir eller utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson ville ta direkt ställning för attacken. De poängterade dock att det var oacceptabelt att använda kemiska vapen.

Under lördagseftermiddagen publicerades ett uttalande från Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Där uppgav han att samtliga medlemsländer gav sitt fulla stöd till missilangreppet. Borgar Þór Einarsson, assistent åt Guðlaugur Þór Þórðarson, sade till RÚV att även Island hade godkänt Jens Stoltenbergs uttalande.

Något officiellt uttalande kom alltså inte direkt från regeringen. Inte heller nämnde statsministern eller utrikesministern att Island faktiskt backat upp attacken.

Agerandet väckte snabbt frågor. Björn Leví Gunnarsson, alltingsledamot för Piratpartiet, sade till Vísir att det var nog skäl att avgå om det visade sig att Guðlaugur Þór Þórðarson och Katrín Jakobsdóttir talat osanning:
"Om isländska ledare tog beslutet om att säga ja till dessa attacker och därefter inte säga sanningen om det så tycker jag att det är skäl till att avgå."
Björn Leví Gunnarsson jämförde händelsen med när statsminister Davíð Oddsson och utrikesminister Halldór Ásgrímsson 2003 beslutade om att ge sitt stöd till USA:s inmarsch i Irak. Det var ett beslut som de fattade utan att informera varken alltinget eller utrikesnämnden.

Katrín Jakobsdóttir sade i går att diskussionerna kring missilerna mot Syrien visar hur komplicerat det kan vara att ingå i regeringen. Gröna vänstern vill att Island ska gå ur Nato. Samtidigt har alltinget godkänt en säkerhetspolitisk linje som går ut på Nato är en grundbult i detta arbete. De två andra regeringspartierna, Självständighetspartiet och Framstegspartiet, är dessutom positiva till Nato-medlemskapet.

Enligt Katrín Jakobsdóttir har det inte rört sig om några dubbla budskap från regeringen. Att det inte har kommit någon särskild deklaration om stöd till missilangreppet beror på att Island förespråkar en diplomatisk lösning på kriget i Syrien. Hon säger i Morgunblaðið att det också är en sådan lösning som regeringen har talat för inom Nato:
"Vi, den isländska regeringen, steg inte fram med någon särskild stödförklaring, vilket EU och faktiskt många andra länder gjorde, men det framkom också i går när jag uttalade mig att saken skulle behandlas inom Nato vilket gjordes senare i går. Där godkändes ett uttalande i denna fråga, men samtidigt upprepade Island sin inställning om att den enda lösningen är en politisk eller diplomatisk lösning."
Socialdemokraternas Logi Már Einarsson och Gröna vänsterns Rósa Björk Brynjólfsdóttir sade i går till Vísir att de ifrågasatte om missilangreppet var lagligt. De ifrågasatte också att regeringen inte tagit upp frågan i utrikesnämnden.

Även andra oppositionspolitiker riktade kritik mot regeringens hantering av frågan. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ledare för Renässans, sade till Vísir att regeringens första uttalanden var missvisande.

Attacken och Islands agerande diskuterades i alltingets utrikesnämnd i går kväll. Guðlaugur Þór Þórðarson deltog i mötet för att informera ledamöterna. Planen var först att mötet skulle ske först på tisdag, men på grund av en utlandsresa för utrikesministern tidigarelades det.

Under mötet var det flera ledamöter som efterlyste mer samråd från regeringens sida. Piratpartiet kritiserade regeringens val att sluta upp bakom Natos linje. Även Logi Már Einarsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir ansåg även efter mötet att missilattacken inte borde ha genomförts. Regeringen ska dock ha varit enig i frågan.

Här kan du läsa mer om isländska reaktioner på missilattacken mot Syrien.