måndag 9 april 2018

Langanesbyggð går till val efter fyra år av politiskt kaos

Tre olika majoriteter och fem olika kommunalråd på bara fyra år. Den senaste mandatperioden i Langanesbyggð har varit sällsynt turbulent. Anklagelser om korruption, förtroendesvek och maktmissbruk har haglat mellan de sju politikerna i kommunfullmäktige. Ett förskolebygge och en planerad jättehamn har varit några av stridsfrågorna.

Vid årsskiftet hade Langanesbyggð på nordöstra Island 481 invånare. Sedan förra kommunalvalet för fyra år sedan har antalet invånare sjunkit med 50 personer. Av dessa bor 352 personer i centralorten Þórshöfn och 65 i Bakkafjörður.

Bakkafjörður är ett samhälle i kris. De två senaste åren har 20 personer flyttat från orten. Toppfiskur, som tidigare var den viktigaste arbetsgivaren i Bakkafjörður, har i det närmaste lagt ned verksamheten i samhället. Som en konsekvens av utflyttningen har den enda butiken i Bakkafjörður avvecklats och grundskolan stängts.

Just problemen i Bakkafjörður har varit en ständig källa till diskussion i kommunfullmäktige. Politikerna har ofta även debatterat bygget av en förskola och renoveringen av grundskolan i Þórshöfn. Renoveringen blev ett akut problem sedan det visat sig att det fanns stora problem med mögel i byggnaden.

En annan stridsfråga är Bremenports planer för en hamn i Finnafjörður. Bolagets förhoppning är att hamnen ska bli ett nav i transporter mellan Europa, Asien och Nordamerika när det blir lättare att segla över Arktis. I fullmäktige har politikerna stridit om hur kommunen ska engagera sig i projektet.

Men den fråga som kanske tydligast illustrerat konflikterna var när grillen i Þórshöfn brann ned i december 2016. Majoriteten i fullmäktige ville vid ett möte två dagar senare tacka de räddningsarbetare som bekämpat elden. En av dem var Karl Ásberg Steinsson, som satt i fullmäktige för U-listan.

Det formella tacket var inget som Karl Ásberg Steinsson ville ha. U-listans ledamöter avstod från att rösta när majoriteten sade ja till förslaget.

Invånarna i Langanesbyggð går till val den 26 maj. Då väljs sju ledamöter till kommunfullmäktige. Det är ett val som kommer att äga rum med den senaste mandatperiodens dispyter som bakgrund. De senaste månaderna har konflikterna i fullmäktige eskalerat.

Trots att politikerna inte är helt överens i flera stora frågor handlar fejderna i fullmäktige oftare om personstrider än om stora åsiktsskillnader i sakfrågor. Ständigt kommer anklagelser om dåliga arbetsmetoder och bristande förtroende.

Konflikterna gör också tydliga avtryck på kommunfullmäktiges möten. Sammanträdena blir ofta mycket långa när ledamöterna ständigt tar pauser för att lugna den hätska stämningen. Att minoriteten reserverar sig mot majoritetens beslut - eller underlagen för besluten - är närmast rutin.

U-listan utgör just nu oppositionen i Langanesbyggð. För tre veckor sedan gick U-listan till nytt angrepp mot majoriteten - som består av Framtidslistan och Ny kraft - på grund av förskolebygget. Den här gången var det anläggningen av väg och parkeringsplatser som var skälet. U-listans Siggeir Stefánsson protesterade i en reservation mot att arbetet, som gick på 8 miljoner isländska kronor, inte gick ut på anbud:
"U-listan anser att det hade varit lämpligt av kommunen att begäran in anbud byggnad av bilväg och parkeringsplatser vid förskolan och inte ge arbetet till en part på det som gjordes och att det hade varit lämpligt att göra en prisundersökning och jämförelse av kostnader från flera parter och inte tala med enbart en part om att utföra arbetet."
Kommunchefen Elías Pétursson gick till motangrepp och anklagade U-listans företrädare för korruption. Han sade att han jobbade för allmänhetens intressen i stället för särintressen. Arbetet var dessutom inte så omfattande att det fanns några krav på att det skulle hämtas in anbud från olika parter:
"I denna fråga agerar U-listans företrädare, nu som då, med syftet att ge sina vänner information om saker i en affärsmans entreprenadavtal med kommunen som är avsett att vara sekretessbelagt både enligt allmänna etiska regler i affärer och lagens bestämmelser om offentliga upphandlingar."
Att det kommer att bli förändringar i kommunen står redan klart. Det är osäkert vilka partier som kommer att kandidera i valet. Men det blir åtminstone ett nytt parti som ställer upp.

Framtidslistan är namnet på det nya partiet. Överst på valsedeln står Þorsteinn Ægir Egilsson. Han har varit kommunalråd i Langanesbyggð sedan senaste maktskiftet i juni 2017. Nummer fem på listan är Þorsteinn Vilberg Þórisson, som i dag representerar Ny kraft i fullmäktige.

Här kan du läsa mer om Langanesbyggð.