lördag 14 april 2018

Oförändrad arbetslöshet tyder på svalare konjunktur

För tredje månaden i följd var arbetslösheten 2,4 procent på Island i mars. Nu räknar Vinnumálastofnun med att det blir färre som står utan jobb i takt med att säsongsjobben inom bland annat turistnäringen blir fler. Men den senaste statistiken från myndigheten tyder också på att högkonjunkturen är på väg att minska i kraft.

Arbetslösheten på Island var alltså 2,4 procent i mars. Det var tredje månaden i följd som den låg på just denna nivå. Lika hög var också arbetslösheten i mars 2017. Då märktes fortfarande efterverkningar av en sjömansstrejk i statistiken. Att arbetslösheten ett år senare är lika hög som då tyder på att högkonjunkturen håller på att svalna.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten i april sjunker till 2,1 till 2,3 procent. För ett år sedan var arbetslösheten i april just 2,1 procent. Att den tros hamna på samma nivå - eller till och med väntas bli något högre - är ytterligare ett tecken på högkonjunkturens avmattning.

Arbetslösheten var 2,4 procent bland män och 2,5 procent bland kvinnor. Även dessa siffror är oförändrade jämfört med mars i år.

Långtidsarbetslösheten var i mars lika hög som för ett år sedan. Det var 19,9 procent av de arbetslösa som varit utan jobb i minst ett år. Däremot har arbetslösheten bland personer i åldern 18 till 24 år sjunkit något.

Suðurnes är fortsatt den region som har den största andelen arbetslösa. Där var det i mars 3,2 procent som var utan jobb, en minskning med 0,1 procentenheter. I Norðurland eystra var arbetslösheten 2,7 procent (-0,1), Reykjavíkområdet 2,5 procent (+0,1), Västfjordarna 2 procent (-0,1), Austurland och Suðurland 1,9 procent (-0,1), Vesturland 1,8 procent (oförändrat) och Norðurland vestra 1,4 procent (-0,1).

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.