lördag 7 april 2018

Osäkert om isländsk jakt på vikval i sommar

Den utökade skyddszonen för valfångst i Faxaflói innebär att det kanske inte blir någon jakt på vikval i sommar. Tidigare fiskeministern Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utökade det fredade området just innan hon avgick. Nu har IP-útgerð vänt sig till efterträdaren Kristján Þór Júlíusson för att få honom att häva förbudet i Faxaflói.

De senaste somrarna har IP-útgerð varit det enda isländska rederiet som jagat vikval i större skala. Jakten har dock inte varit särskilt lyckad. Väder och ett krympande bestånd av vikval i Faxaflói har gjort att färre vikvalar än planerat fångats. IP-útgerð har därför inte kunnat möta efterfrågan utan importerat vikval från Norge.

Ett av de sista besluten som Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir tog som fiske- och jordbruksminister före regeringsskiftet i december 2017 var en utökning av den zon som är fredad för valfångst. Syftet med skyddszonen är bland annat att hålla isär valskådning och valfångst.

Den utökade skyddszonen omfattar nästan hela Faxaflói, den bukt som ligger mellan Reykjavík i söder och Snæfellsnes i norr. Dessutom skyddas Eyjafjörður och Skjálfandi på norra Island. Här är ingen valfångst tillåten. Den som bryter mot förbudet riskerar att få utrustningen beslagtagen och att dömas till fängelse i upp till sex månader.

För valfångsten som näring är beslutet bedrövligt. Det säger Gunnar Bergmann Jónsson, vd för IP-útgerð, i Morgunblaðið. Hela 82,3 procent av de vikvalar som har fångats de tio senaste åren har skjutits inom den zon där jakt nu är förbjuden.

Gunnar Bergmann Jónsson har vänt sig till Þorgerður Katrín Gunnarsdóttirs efterträdare Kristján Þór Júlíusson och diskuterat förbudet. Företaget har också skrivit till fiske- och jordbruksdepartementet och uppmanat ministern att ta tillbaka beslutet om den utökade skyddszonen.

Utan en ny hållning från regeringen är det troligt att det inte blir någon jakt på vikval i sommar. Att jaga utanför skyddszonen innebär betydligt högre bränslekostnader för rederiet. Sedan tidigare ligger jakten på sillval på is eftersom det inte finns tillräckligt intresse för köttet.

Frågan har potential att bli mycket besvärlig för regeringen. Både Självständighetspartiet och Framstegspartiet förespråkar fortsatt valfångst. Men Gröna vänstern - det tredje partiet i koalitionen - har en betydligt mer skeptisk attityd till valfångst.

Här kan du läsa mer om Islands valfångst.