tisdag 3 april 2018

Över 10 000 nya invånare - nu bor 348 450 på Island

Island har nu 348 450 invånare. Under 2017 växte befolkningen med 10 101 personer. Och antalet invånare ökade i samtliga av landets regioner. Reykjavík är landets största kommun med 126 041 invånare. Minst är Árneshreppur där det nu bara bor 43 personer. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Islänningarna blev 3 procent fler under 2017. Den 1 januari i år bodde 348 450 personer på Island, en ökning med 10 101 personer inom loppet av ett år. Även om det är troligt att ökningstakten avmattas något i takt med att högkonjunkturen svalnar kommer Island sannolikt att för första gången passera 350 000 invånare redan under första kvartalet i år.

Behovet av arbetskraft gör dock tydliga avtryck i befolkningsstatistiken. Det är fler män än kvinnor som flyttar från utlandet till Island för att jobba. Männen blev det senaste året 3,8 procent fler medan kvinnorna ökade med 2,1 procent. I landet bor nu 177 600 män och 170 850 kvinnor.

Samtliga regioner växte under året. Allra mest ökade befolkningen på Suðurnes. Där blev invånarna 7,4 procent fler. Därefter följde Suðurland med 4,6 procent, Norðurland eystra med 2,6 procent, Austurland med 2,4 procent, Vesturland med 2 procent, Västfjordarna med 1,8 procent och Norðurland vestra med 0,5 procent.

För första gången på 150 år ökar det totala antalet invånare i den isländska glesbygden. Förklaringen är troligtvis bättre kommunikationer och ny teknik som ger bättre förutsättningar att arbeta hemifrån. Dessutom skapar turismen arbetstillfällen utanför städerna.

Men det är inget trendbrott som gäller hela landet. Det är nära Reykjavík och huvudstadsregionen som fler bosätter sig i glesbygd. I övriga landet fortsätter glesbygden att förlora attraktionskraft.

Även om samtliga regioner växt fortsätter alltså urbaniseringen. Island har 61 tätorter med minst 200 invånare. Där bor 330 559 personer - en ökning med 13 655 jämfört med föregående år. I glesbygd bor 22 048 personer.

Island fick en ny tätort förra året. Det är Reykjahlíð vid Mývatn som växte från 166 till 208 invånare.

I Reykjahlíð är det turismen som är motorn i näringslivet. Samma förklaring gäller flera andra snabbt växande tätorter ute i landet. Vík í Mýrdal ökade från 326 till 402 invånare och Kirkjubæjarklaustur från 140 till 176 invånare inom loppet av ett år.

Två orter där turismen inte alls haft samma effekt är Bakkafjörður och Grímsey. Här har fisket länge varit en stabil basnäring, men fiskekvoter som hamnat på andra platser i landet gör att de två samhällena nu minskar mest proportionellt sett. Grímsey går från 67 till 61 invånare och Bakkafjörður från 77 till 65 invånare.

Med 126 041 invånare är Reykjavík Islands i särklass största kommun. Under året fick Reykjavík 2 275 nya invånare. De senaste åren har många av kranskommunerna ökat snabbare än den isländska huvudstaden. Det är en allmän trend som nu har brutits.

Ytterligare åtta isländska kommuner har fler än 5 000 invånare: Kópavogur med 35 970 invånare, Hafnarfjörður med 29 412, Akureyri med 18 787, Reykjanesbær med 17 805, Garðabær med 15 709, Mosfellsbær med 10 556, Árborg med 8 995 och Akranes med 7 259.

Av landets 74 kommuner är det sju som har färre än 100 invånare. Allra minst är Árneshreppur med 43 invånare. Därefter följer Skorradalshreppur med 56 invånare, Tjörneshreppur och Helgafellssveit med 58, Fljótsdalshreppur med 76, Svalbarðshreppur med 92 och Skagabyggð med 93.

En isländsk kommun måste enligt lag ha minst 50 invånare. Det är andra året i följd som Árneshreppur inte når upp till det antalet. Om det skulle ske även nästa år kan kommunen tvingas till ett samgående med en grannkommun. Árneshreppur låg dock under miniminivån 2007 till 2009. Då agerade inte regeringen.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.