onsdag 11 april 2018

Vill att alltinget ber om ursäkt för åtal mot Geir H. Haarde

Geir H. Haarde och tre andra isländska ministrar har gjort sig förtjänta av en ursäkt för att de riskerade åtal för sitt agerande i samband med finanskraschen. Alltinget bör dessutom fastslå att det var fel att föreslå att ministrarna skulle åtalas. Förslaget kommer från politiker från Centerpartiet, Självständighetspartiet och Folkets parti.

Efter finanskraschen hösten 2008 tillsattes en parlamentarisk kommission som utredde de händelser som ledde fram till krisen. En slutsats var att alltinget borde pröva om tre ministrar gjort sig skyldiga till lagbrott. Den nämnd i alltinget som tog över frågan rekommenderade att misstankarna mot fyra ministrar skulle prövas.

I slutändan var det bara ett åtal mot dåvarande statsministern Geir H. Haarde som fick stöd av en majoritet i alltinget. Knappa majoriteter röstade för att inte åtala finansminister Árni M. Mathiesen, utrikesminister Ingibjörg Sólrún Gísladóttir och finansmarknadsminister Björgvin Guðni Sigurðsson.

För första gången i Islands historia samlades landsdomstolen för att pröva brottsmisstankar mot en minister. Geir H. Haarde friades på tre punkter men fälldes på en. Enligt grundlagen var han skyldig att kalla till regeringssammanträden om frågor av stor betydelse. Men bankernas utsatta situation under tiden före kraschen blev aldrig föremål för några särskilda sammanträden.

Geir H. Haarde var mycket missnöjd med utfallet. Han tog fallet till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Den kom efter en granskning fram till att rättsprocessen inte kränkte hans mänskliga rättigheter.

Behandlingen av Geir H. Haarde skapade djupa sår i det politiska klimatet. Inom Självständighetspartiet - Geir H. Haardes eget parti - betraktas åtalet mot honom alltjämt som en partipolitisk hämnd och ett sätt för motståndare att försöka lägga ansvaret för kraschen på en enda person.

Nu får Geir H. Haarde stöd i alltinget. Femton ledamöter - sju från Centerpartiet, sex från Självständighetspartiet och två från Folkets parti - anser att alltinget ska ställa sig bakom ett uttalande om att det var fel att undersöka möjligheterna att åtala honom och de tre övriga ministrarna.

Men förslaget stannar inte där. De tycker dessutom att de ledamöter som då ställde sig bakom rättsprocessen ska be de fyra om ursäkt.

Skälet till att de lägger fram förslaget är att de anser att ansvar för politiska beslut inte bör avgöras i domstol. I stället är det medborgarna som genom allmänna val ska pröva politikernas agerande. Visserligen kan ministrar fatta beslut som visar sig vara felaktiga, men det innebär inte att de gör sig skyldiga till brott.

Vidare fanns det enligt de femton undertecknarna många frågetecken kring alltingets hantering av frågan. Omröstningen i alltinget präglades av partipolitiska intressen. I slutändan var det godtyckligt vilka ministrar som åtalades och vilka som slapp ställas inför landsdomstolen.

De anser dessutom att utfallet i landsdomstolen visar att det inte var rätt att åtala Geir H. Haarde. Det är alltså de femton undertecknarnas åsikt trots att han faktiskt fälldes för ett grundlagsbrott.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Geir H. Haarde.