söndag 22 april 2018

Vill leda rival - men vill inte lämna Självständighetspartiet

Hon vill leda det parti som utmanar Självständighetspartiet om makten på Västmannaöarna. Men Íris Róbertsdóttir vill ändå fortsätta vara medlem i Självständighetspartiet. Hon hävdar att nybildade För Hemön inte är ett riktigt politiskt parti och att hon inom rikspolitiken kommer att fortsätta stödja Självständighetspartiet.

Ett växande missnöje med kommunchefen Elliði Vignissons ledarskap ledde till att självständighetspartister på Västmannaöarna i stället bildade För Hemön. I kommunalvalet den 26 maj kämpar de tillsammans med vänstersinnade Ölistan om de sju mandaten i fullmäktige.

Självständighetspartiet har haft makten på Västmannaöarna sedan 1990. Bara vid ett av dessa val - kommunalvalet 2002 - har stödet inte räckt till egen majoritet. Något provval har heller inte hållits sedan 1990.

Missnöjet med att inte hålla något provval var det som utlöste utbrytningen. Men inte heller i För Hemön kommer det att ordnas något provval. Anledningen är att styrelsen anser att tiden är för knapp.

Íris Róbertsdóttir är den som sannolikt kommer att toppa För Hemöns lista. Hon har varit med i Självständighetspartiet sedan hon var 16 år. I dag är hon 46 år och ordförande för idrottsklubben ÍBV. Hon har också varit ersättare i alltinget för Självständighetspartiet.

Inför kommunalvalet erbjöds Íris Róbertsdóttir tredje platsen på Självständighetspartiets lista. Den valde hon alltså att nobba. Trots att hon vill kandidera för en lista som direkt konkurrerar med Självständighetspartiet vill hon inte begära utträde. I ett brev till partiledningen skriver hon att hon dock lämnar alla förtroendeuppdrag:
"Detta beslut är mycket tungt för mig men jag bedömer det som oundvikligt. Jag kandiderar inte för något annat politiskt parti utan för ett kommunfrågesamfund som har grundats som ett svar på vissa och förhoppningsvis tillfälliga förhållanden. Jag är och har alltid varit självständighetspartist och kommer att fortsätta vara det. Jag kommer naturligtvis också att fortsätta kämpa för partiet på riksplanet trots att den tidigare nämnda situationen har uppstått i kommunfrågor här på Västmannaöarna."
Det är ännu oklart hur Självständighetspartiets ledning kommer att reagera på Íris Róbertsdóttirs agerande. Partiets stadgar säger att den som kandiderar för ett konkurrerande parti ska strykas ur medlemsförteckningen.

Här kan du läsa mer om splittringen inom Självständighetspartiet på Hemön.