torsdag 24 maj 2018

Árneshreppur underkänner tolv inflyttade till kommunen

Tolv av de arton personer som nyligen skrivit sig i Árneshreppur får folkbokföringsflyttarna underkända. Med tre röster mot två röstade kommunfullmäktige för att inte acceptera ändringarna. Beslutet togs sedan Þjóðskrá Íslands granskat flyttarna. Ytterligare fyra personers adresser återstår att pröva före lördagens kommunalval.

Inför kommunalvalet i Árneshreppur var det plötsligt arton personer som skrev sig i kommunen. En majoritet av dem folkbokförde sig på gårdar utan vägförbindelse där det inte funnits året runt-boende på flera årtionden.

Vid årsskiftet bodde bara 46 personer i Árneshreppur. Den senaste tiden har planerna för ett vattenkraftverk vid Hvalá splittrat både invånarna och kommunfullmäktige. Den första etappen i bygget klubbades med tre röster mot två.

Motståndarna har dock inte gett upp hoppet om att kunna stoppa kraftverket. För att det ska kunna bli verklighet krävs en rad beslut i fullmäktige under de närmaste åren. Om motståndarna skulle vara i majoritet i fullmäktige skulle de kunna stoppa bygget.

Av de arton personer som skrev sig i Árneshreppur var sjutton tillräckligt gamla för att ha rösträtt. Bland anhängare till kraftverksbygget sågs de ändrade folkbokföringsadresserna som ett sätt att få rösta på lördag - och att då påverka utgången så att motståndare skulle skaffa sig majoritet i kommunen. Dessa sjutton röster skulle kunna vara tillräckligt för att nå ett sådant valresultat.

Folkbokföringsmyndigheten Þjóðskrá Íslands håller med hjälp av polis på att granska de personer som nyligen skrivit sig i Árneshreppur. Av de femton adressändringar som hittills har behandlats är det bara en som godkänts - och faktiskt alltså anses bo i kommunen. Tretton har underkänts medan en person hävdar att ändringen var ett misstag och därför drog tillbaka den.

När kommunfullmäktige i Árneshreppur samlades i tisdags kväll för att pröva folkbokföringsflyttarna valde en majoritet att följa Þjóðskrá Íslands beslut. Tolv personer fick ändringarna underkända. De fyra sista har ännu inte behandlats. Fullmäktige kommer att samlas på nytt före valdagen för att avgöra dessa ärenden.

Men kommunpolitikerna var inte eniga. Beslutet om att underkänna de tolv flyttarna togs med tre röster mot två. Det var de två motståndarna mot kraftverksbygget som ville godkänna ändringarna.

En av de tolv som fick flytten underkänd var författaren Hrafn Jökulsson. Beslutet innebär att han åter blir folkbokförd på sin gamla adress i Reykjavík. Han skriver på Facebook att han inte längre har tillgång till den bostaden - och att "där inte ens finns ett husspöke med mitt personnummer". Han har nu överklagat Þjóðskrá Íslands beslut och hoppas att frågan ska prövas före valdagen:
"Detta måste ske omedelbart för annars måste jag se på saken som att jag har blivit berövad både hem och rösträtt."
Guðlaugur Ágústsson är en av de tre fullmäktigeledamöter som står bakom kraftverksplanerna. Han säger till Vísir att det är uppenbart att det rör sig om personer som vill påverka valutgången och kraftverksbygget genom att skaffa sig rösträtt i kommunen. Han anser att det är osannolikt att personer  - däribland en 90-åring - skulle bosätta sig på en ödegård där det varken finns vägförbindelse eller mobiltäckning:
"Det är otroligt att det finns människor som är beredda att utföra sådana attacker på kommuner - attacker på så små kommuner som kanske har lite inflytande. ... Det är bara helt otroligt att det finns människor som tänker så. ... Man frågar sig: Tänker dessa människor börja bo på dessa platser och delta i samhället här i Árneshreppur? Jag vet att svaret är nej eftersom de inte ens har fått tillåtelse av ägarna till markerna och husen för att flytta in på dessa ställen."
En som vill stoppa bygget är Ólafur Valsson, som driver kommunens enda butik i Norðurfjörður. Han säger till Vísir att det sedan länge finns många i Árneshreppur som är skrivna i kommunen men bara bor där delar av året. Och där har kommunpolitikerna tidigare inte haft några invändningar. Därför borde de som nu skrivit sig i kommunen behandlas på samma sätt:
"Detta är personer som har sina rötter här och har växt upp här. De är här jämt och ständigt. ... Det finns många sådana gårdar här i trakten där människor bara bor där över sommaren och har sin folkbokföringsadress där."
Kommunalrådet Eva Sigurbjörnsdóttir har stora förhoppningar på kraftverksbygget. Hon säger i Morgunblaðið att det finns stora skillnader mellan de personer som bor i Árneshreppur under delar av året och de personer som nu uppger att de bosatt sig i kommunen. Det rör sig om personer som länge varit skrivna i Árneshreppur och under en lång tid betalat kommunalskatt:
"Detta är dock tyvärr en gråzon precis som på många andra ställen på landsbygden."
Här kan du läsa mer om turerna kring kommunalvalet och kraftverksbygget i Árneshreppur.