måndag 7 maj 2018

En av sex på isländska arbetsmarknaden är invandrare

Var sjätte person på den isländska arbetsmarknaden är invandrare. Och var sjätte utan isländsk bakgrund är inte heller folkbokförd på Island. Aldrig tidigare har andelen invandrare varit så hög. Det är dessutom något fler män än kvinnor som jobbar. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

För första gången publicerar nu Hagstofa Íslands statistik över antalet personer på landets arbetsmarknad. Under 2017 var det i snitt 197 094 personer som var ute på arbetsmarknaden. Av dessa var 52,9 procent män och 47,1 procent kvinnor.

Det var 32 543 personer på arbetsmarknaden som var invandrare - vilket motsvarar 16,5 procent av den totala arbetskraften. Till gruppen invandrare räknar myndigheten en person som är född i utlandet och som inte har något isländskt påbrå från mamman eller pappan eller från ytterligare en generation bakåt.

En ganska stor del av den utländska arbetskraften kommer inte till Island för att stanna. Inom gruppen invandrare är det 16,3 procent som inte har folkbokfört sig i landet.

Aldrig tidigare har andelen invandrare varit så hög som 16,5 procent. Första gången som den steg över 10 procent var under åren före finanskraschen. Efter krisen sjönk den i takt med att arbetslösheten ökade. Många valde då att flytta till andra länder. Sedan 2011 ökar nu andelen invandrare på nytt.