lördag 12 maj 2018

Färre islänningar vill ta emot fler flyktingar

Islänningarna har det senaste året blivit något mer negativt inställda till flyktingar. Det är fler som anser att Island nu tar emot för många flyktingar och något färre som tycker att för få flyktingar välkomnas. Men nästan varannan islänning är nöjd med dagens flyktingmottagande. Det visar en mätning utförd av MMR.

De senaste åren har Island välkomnat drygt 50 kvotflyktingar om året. Regeringens mål är att dubbla det antalet. Dessutom får några hundra asylsökande uppehållstillstånd varje år. Debatten har de två senaste åren handlat mycket om ansökningar från medborgare i länder som Island klassar som säkra.

Nu är det 44,9 procent som uppger att Island tar emot lagom många flyktingar, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Vidare är det 29,4 procent som svarar att flyktingarna är för få, en nedgång med 1,5 procentenheter, medan 25,7 procent säger att de är för många, en ökning med 1,6 procentenheter.

Skillnaderna mellan olika grupper är stora. Kvinnor, personer i åldern 18 till 29 år, boende i huvudstadsregionen och islänningar med högskoleutbildning är mer positiva till flyktingar. Motståndet är större bland män, personer som har fyllt 50 år, islänningar som inte pluggade vidare efter gymnasiet eller grundskolan samt låg- och medelinkomsttagare.

Ännu större är skillnaderna mellan sympatisörer till de olika partierna i alltinget. Anhängare till Folkets parti är de i särklass mest negativa till flyktingar. Bara 2 procent av partiets väljare tycker att Island tar emot för få flyktingar. Och hela 70 procent svarar att flyktingarna är för många.

Även bland Centerpartiets anhängare är motståndet utbrett. Här är det 9 procent som vill välkomna fler flyktingar. Det kan jämföras med 13 procent inom Självständighetspartiet, 20 procent inom Framstegspartiet, 45 procent inom Gröna vänstern, 50 procent inom Renässans, 52 procent inom Piratpartiet och 55 procent inom Renässans.

Mest nöjda med dagens nivå på flyktingmottagandet är Framstegspartiets väljare. Där uppger 56 procent att lagom många flyktingar kommer till Island. Samma åsikt har 55 procent av Självständighetspartiets sympatisörer.

Förändringarna jämfört med när MMR ställde samma fråga för ett år sedan är inte större än att de ligger inom den statistiska felmarginalen.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.