tisdag 22 maj 2018

Första rabbinen på plats på IslandFör första gången i Islands historia finns nu en rabbin i landet. Nyligen flyttade Avi Feldman från USA till Reykjavík tillsammans med hustrun Mushky och döttrarna Chana och Batsheva. Flytten finansierade de genom en gräsrotskampanj som snabbt nådde målet på 50 000 dollar. Nu ska de bygga upp den första judiska församlingen på Island.

De första uppgifterna om judar på Island härrör från 1600-talet. Länge handlade det om enstaka köpmän och ett fåtal invandrare som kom till öriket. Under andra världskriget stängdes - med några få undantag - gränserna för judar. Trots uppgifter om systematiska förföljelser oroades regeringen främst av negativa konsekvenser av att låta judar bosätta sig på Island.

Andra världskriget blev ändå startskottet för något som kunde börja liknas vid judisk kontinuitet i landet. I de brittiska trupper som kom i samband med ockupationen 1940 fanns ett mindre antal judar. När amerikanska trupper tog över ett år senare var judarna betydligt talrikare.

Någon församling bildades aldrig. Men från krigsåren och framåt besöktes Island då och då av rabbiner som samlade landets judar för att fira högtider. Det rörde sig aldrig om några stora sammankomster. De senaste åren har olika siffror om antalet judar förekommit - från omkring 90 till drygt 200 personer.

Nu får Island för första gången en rabbin. Det är Avi Feldman som nyligen flyttat till Reykjavík tillsammans med hustrun Mushky och döttrarna Chana och Batsheva. De ska nu bygga upp den första judiska församlingen i landet. Reykjavík har länge varit den enda europeiska huvudstaden utan varken rabbin eller synagoga.

Flytten och verksamheten finansieras genom en gräsrotskampanj. Insamlingen nådde snabbt målet på 50 000 dollar. Den utökades därefter med ett nytt mål på 90 000 dollar. För att ge den en extra skjuts gick personer in och dubblade under ett dygn alla inkomna bidrag.

Familjen har det senaste året besökt Island vid flera tillfällen. De har då ordnat olika typer av firanden för judar i landet. De har också lanserat en webbplats. Utöver olika typer av möten tänker de bland annat arrangera utbildningar och erbjuda catering av koshermat. De vill också öppna en synagoga.

Flytten till Island sammanföll med beslutet att inte behandla förslaget om förbud mot omskärelse. Det gick inte vidare från nämnden till votering i alltinget. I stället skickades det till regeringen - något som med all sannolikhet innebär att inget ytterligare händer med förslaget eftersom det inom regeringen saknas majoritet för ett förbud.

Avi Feldman var mycket nöjd med beslutet att inte släppa fram förslaget till votering. Han sade till Vísir att han var nöjd med att alltinget lyssnat på de kritiska synpunkter som kommit från det judiska samfundet och andra kritiker:
"Respekt för mångfald och religionsfrihet är en viktig del av bilden av Island som en suverän nation."
Här kan du läsa mer om förslaget att förbjuda omskärelse.