onsdag 30 maj 2018

Frågan om valfångst splittrar islänningarna

Valfångsten fortsätter att vara en fråga som splittrar islänningarna. Motståndarna och anhängarna är exakt lika starka enligt en ny opinionsmätning från MMR. Men skillnaderna är stora mellan olika väljargrupper. Högerväljare är oftare positiva till valfångst än vänsterväljare. Kvinnor och personer bosatta i huvudstadsregionen säger i större utsträckning nej till jakten.

Inom de närmaste dagarna börjar årets jakt på både sillval och vikval. Att bolaget Hvalur efter två somrars uppehåll återupptar jakten på sillval har väckt starka känslor. Inte minst finns ett kraftigt internationellt motstånd. Djurrättsorganisationen Peta uppmanade direkt efter beskedet till protester mot Hvalur.

Jakten på vikval är inte lika omstridd. Här är det rederiet IP-útgerð som bedriver jakten. På grund av den utökade skyddszon som införts i Faxaflói - där valfångst inte är tillåten - kommer rederiet sannolikt använda Sandgerði som bas. Till skillnad från sillval finns det en efterfrågan på vikval som de senaste åren gjort att kött importerats från Norge.

Årets fångstkvot för sillval är 161 djur. Dessutom får Hvalur flytta 20 procent av den kvot som inte utnyttjades 2017. Det betyder att den total kvoten är runt 200 djur. Fångstkvoten för vikval är 217 djur. Förra året gjorde dåligt väder att bara 17 djur sköts.

Utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson följer de internationella reaktionerna på jakten. Fiskeminister Kristján Þór Júlíusson har utlovat en utredning av jaktens konsekvenser innan han tar ett beslut om eventuella fångstkvoter för nästa femårsperiod som inleds 2019. Nyligen fick han ta emot en namninsamling där över 50 000 personer krävde att valfångst skulle bannlysas i hela Faxaflói.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir är emot fortsatt valfångst. Hon tänker dock inte försöka stoppa den i år. Både Guðlaugur Þór Þórðarson och Kristján Þór Júlíusson är däremot positiva till jakten på val.

Men frågan delar inte bara regeringen. Den splittrar också islänningarna. En opinionsmätning utförd av MMR visar att ja- och nej-sidorna är lika stora.

Det är 34 procent som är ganska eller mycket positiva till fortsatt valfångst. Och det är alltså lika många som är ganska eller mycket negativa till återupptagen valfångst. Hos motståndarsidan är det dock något fler som har en stark uppfattning i frågan. Resterande 31 procent anser att jakten är varken bra eller dålig.

Motståndet är starkast bland kvinnor, boende i huvudstadsregionen och personer med universitetsutbildning. Fler anhängare finns bland islänningar bosatta på landsbygden, män och låginkomsttagare.

Flest förespråkare av återupptagen valfångst finns i Centerpartiets led. Där är 59 procent positivt inställda till jakten. Samma åsikt har bara 15 procent av Socialdemokraternas sympatisörer.

Bland Socialdemokraternas anhängare finns också det starkaste motståndet. Det är 59 procent som säger nej till fortsatt jakt. Motståndet är minst bland Folkets partis väljare. Där är det bara 17 procent som vill stoppa jakten.

Här kan du läsa mer om årets valfångst.