onsdag 23 maj 2018

Heiðarbyggð vinnare i omröstning om kommunnamn

Heiðarbyggð får flest röster i omröstningen om namnet på den nya kommunen på Suðurnes. Men intresset för omröstningen var litet - och entusiasmen för namnförslagen svagt. Därför är det inte säkert att kommunpolitikerna väljer Heiðarbyggð som namn. Omröstningen bland kommuninvånarna är bara rådgivande.

I samband med lördagens kommunalval blir Sandgerði och Garður på Suðurnes en enda kommun. Invånarna har sedan tidigare tagit ställning för ett samgående. Men vad den sammanslagna kommunen ska heta kan fortfarande vara en öppen fråga.

I en första omgång fick invånarna ta ställning till fem namnförslag: Heiðarbyggð, Suðurbyggð, Útnesjabyggð, Nesjabyggð och Útnesbyggð. Örnefnanefnd, den isländska ortnamnsnämnden, ansåg att Útnesjabyggð var det bästa förslaget eftersom det beskrev kommunens geografiska läge och förhållande till grannarna.

Men kommuninvånarna höll inte med. Heiðarbyggð fick i den första omgången 51,4 procent av rösterna följt av Suðurbyggð med 23,4 procent, Útnesjabyggð med 15,1 procent, Nesjabyggð med 5,6 procent och Ystabyggð med 4,5 procent.

Heiðarbyggð och Suðurbyggð gick vidare till den andra omgången. Av 2 692 röstberättigade var det bara 500 personer som deltog i omröstningen. Och av dessa var det hela 224 personer som röstade blankt.

Vinnare blev Heiðarbyggð med 176 röster. Suðurbyggð fick 100 röster. Bara 6,5 procent lade alltså sin röst på det vinnande förslaget. I bägge omröstningarna var det bara omkring var femte väljare som deltog.

I det skuggval som genomfördes i grundskolorna hade eleverna samma favorit. Heiðarbyggð fick där 42,1 procent och Suðurbyggð 41,2 procent.

Men det är alltså inte säkert att namnet faktiskt blir Heiðarbyggð. Det är politikerna i det nya kommunfullmäktige som väljs på lördag som avgör frågan. Omröstningen är bara rådgivande. Och inte heller bland kommunpolitikerna har entusiasmen över förslagen varit stor.

Hólmfríður Skarphéðinsdóttir, kommunstyrelsens ordförande i Sandgerði, säger i Fréttablaðið att det låga valdeltagandet inte kom som någon överraskning. Utgången gör att hon anser att politikerna behöver fundera på hur namnfrågan ska hanteras:
"Detta resultat kommer inte som någon överraskning för mig och det är i samklang med debatten i bägge tätorterna. ... Människor efterfrågar uppenbart andra namn än de som stod till buds och därför är tyder allt på att det nya kommunfullmäktige tänker igenom frågan på nytt."
Einar Jón Pálsson, kommunstyrelsens ordförande i Sandgerði, är av samma åsikt. Att så många inte röstade gör att politikerna kan behöva tänka om. Han säger i Morgunblaðið att namnfrågan därför fortfarande är öppen:
"Detta behöver granskas och saken diskuteras grundligt. Det kan definitivt bli aktuellt att ta upp frågan på nytt, men jag tänker inte säga åt det nya kommunfullmäktige vad det ska göra."
Inför omröstningen inkom totalt 392 förslag på namn. Kommunpolitikerna skickade femton av dessa förslag till Örnefnanefnd. Nämnden valde bort åtta och sade ja till sju. Útnesjabyggð var alltså det namn som ortnamnsnämnden rekommenderade.

Bland kommunpolitikerna finns ett missnöje med de namn som nämnden valde att rata. Flera har nämnt Suðurnesjabyggð och Suðurnesjabær som tänkbara alternativ. Men de bedömdes av nämnden som olämpliga.

Här kan du läsa mer om namnfrågan.