onsdag 2 maj 2018

Ingen omröstning i alltinget om förbud mot omskärelse

Förslaget om att förbjuda omskärelse av pojkar kommer inte att gå vidare till omröstning i alltinget. I stället skickar nämnden det till regeringen för behandling. Eftersom regeringen inte står bakom förslaget innebär det att frågan sannolikt stannar där. Hittills har 133 remissvar inkommit - och en majoritet är negativa reaktioner från utlandet.

Framstegspartisten Silja Dögg Gunnarsdóttirs förslag om att förbjuda omskärelse av pojkar har de senaste månaderna fått stor uppmärksamhet utanför Island. Hon har själv varit överraskad över uppståndelsen. Enligt Silja Dögg Gunnarsdóttir var syftet aldrig annat än att skydda pojkars hälsa och rätt till självbestämmande.

Genom att kriminalisera omskärelse skulle den som utförde ett sådant ingrepp riskera fängelse i upp till sex år. Ytterligare åtta alltingspolitiker stod bakom förslaget.

Hittills har 133 remissvar inkommit. En majoritet av inlagorna kommer från utlandet. Aldrig tidigare har så många utlänningar engagerat sig i en motion i alltinget.

Synpunkterna från utlandet är till största delen mycket kritiska. Förslaget beskrivs som ett hot mot religionsfriheten. Judiska intresseorganisationer har också hävdat att förslaget underblåser antisemitism.

En av de mest kritiska inlagorna har Jonathan A. Greenblatt, chef för Anti-Defamation League, som avsändare. Han skriver att ett förbud mot omskärelse i praktiken skulle göra det omöjligt för judar och muslimer att bilda familj på Island. Även om förslaget i sig inte är ett resultat av judehat skulle det enligt Jonathan A. Greenblatt hyllas av antisemiter och nazister. För första gången sedan andra världskriget skulle de kunna påstå att det fanns ett land som skulle kunna bli "Judenrein", fritt från judar.

Anti-Defamation League skulle vid ett omskärelseförbud öppet diskutera konsekvenserna av införandet. Det skulle enligt Jonathan A. Greenblatt kunna leda till en hel del allt annat än smickrande publicitet för Island. Dessutom skulle ett förbud också kunna innebära att många nordamerikanska turister i framtiden skulle bojkotta Island.

Jakob Rolland, talesperson för katolska kyrkan på Island, gjorde en liknande bedömning av förslaget i en intervju i Catholic Herald. Han ansåg att ett förbud mot omskärelse skulle medföra att judar inte kunde utöva sin religion:
"If this bill goes through, it would mean regular persecution of Jewish people. ... That brings us back to 1933, when Hitler took power in Germany. And we know how it ended."
Negativa reaktioner har också framförts i remissvar från Ed Royce och Eliot Engel, som representerar Republikanerna respektive Demokraterna i utrikesnämnden i kongressen. De skriver att ett omskärelseförbud skulle underblåsa rasism och antisemitism. De beskriver förslaget som intolerant mot minoritetsgrupper.

Men det har också kommit positiva reaktioner från utlandet. Bland annat har danska och amerikanska läkare av medicinska skäl argumenterat för ett förbud. Dessutom har drygt tusen isländska läkare, sjuksköterskor och barnmorskor gett sitt stöd till förslaget.

Enligt en rapport från utrikesdepartementet skulle ett förbud kunna medföra negativa konsekvenser för isländska intressen. Om förslaget blir verklighet skulle det även kunna innebära negativ publicitet. Island skulle i stället - med hänvisning till FN:s barnkonvention - kunna göra som andra nordiska länder och bara tillåta omskärelse som utförs av läkare.

I dagsläget finns dock inget som tyder på att förbudet skulle kunna få majoritet i alltinget. Allt pekar på att det inte kommer att gå vidare från nämnden till alltinget för omröstning. Frågan hamnar i stället hos regeringen.

Bara fjorton sessionsdagar återstår före alltingets sommaruppehåll. Under denna tid ska bland annat regeringens finanspolitiska plan för de närmaste fem åren behandlas - något som kommer att ta många dagar i anspråk. Tiden är därför knapp för att hinna med ett så omstritt förslag som omskärelseförbudet.

Ofta läggs omdebatterade förslag som saknar majoritet på is genom att inte behandlas i nämnden. Alla förslag som inte gått vidare till alltinget dör automatiskt vid varje session. Därmed skulle alltså förslaget om omskärelseförbud försvinna från dagordningen vid sommaruppehållet. Frågan skulle först kunna väckas till liv till hösten genom ett nytt förslag.

I veckan väntas i stället nämnden låta förslaget gå vidare till regeringen för ytterligare behandling. Eftersom det varken inom regeringen eller regeringspartierna finns en majoritet för förslaget betyder det sannolikt att det stannar där.

Även om förslaget stannar hos regeringen innebär det att frågan åtminstone i teorin fortfarande lever. Till skillnad från om förslaget stannar i nämnden så har regeringen möjlighet att driva frågor vidare även mellan sessionerna.

Här kan du läsa mer om förslaget om omskärelseförbud.