fredag 4 maj 2018

Misslyckade landningar i Akureyri skylls på inkompetens

Inkompetens eller motvilja. Det var därför som det polska flygbolaget Enter Air vid flera tillfällen i vintras inte landade på flygplatsen i Akureyri. I stället valde bolaget att landa i Keflavík - trots att den resebyrå som stod bakom turerna hade angett Egilsstaðir som reservflygplats. Det framkommer i en rapport från Markaðsstofa Norðurlands.

Under januari och februari arrangerade den brittiska resebyrån Super Break resor till norra Island från olika flygplatser i Storbritannien. Totalt rörde det sig om femton färder till och från Island. Uppdraget att flyga sträckorna gick till polska Enter Air.

Men allt gick inte som planerat. Vid sex tillfällen valde Enter Air att landa i Keflavík i stället för i Akureyri. Piloterna hänvisade till väderförhållanden. Men enligt rapporten var det bara vid två tillfällen som vädret gjorde en landning i Akureyri svår eller omöjlig.

Vid dessa två tillfällen var sikten dålig på grund av ymnigt snöfall. En av dessa gånger skulle dock Enter Air ha hunnit landa innan snön började yra över flygplatsen. Piloterna gjorde dock ett misstag vid inflygningen. När de väl kunde påbörja nästa landningsförsök hade sikten försämrats ytterligare.

Vid ett par andra tillfällen var det själva flygplanet som var problemet. Det plan som Enter Air använde för flygen till Akureyri hade inte tillräcklig motorstyrka för att kunna lyfta med full last vid vissa vindförhållanden.

Några gånger cirklade Enter Airs flyg länge över Akureyri innan piloterna tog beslutet att vända söderut för att landa i Keflavík.

Övriga misslyckanden beror enligt Markaðsstofa Norðurlands på inkompetens eller motvilja från piloternas och Enter Airs sida. Om det inte var möjligt att landa i Akureyri hade Super Break anmält att Egilsstaðir skulle användas som reservflygplats. Ändå valde Enter Air att i stället landa i Keflavík - som ligger betydligt längre bort.

Att så många som sex av femton turer inte kunde genomföras som planerat anses alltså till stor del bero på flygbolaget. Samtidigt var vädret under dessa månader ovanligt besvärligt.

Totalt var det ungefär 2 000 resenärer som utnyttjade möjligheten att flyga direkt till Akureyri från Storbritannien. Det ska ha gett omkring 280 miljoner isländska kronor i intäkter i Akureyri med omnejd. I vinter siktar Super Break på 6 000 resenärer och 29 avgångar från olika brittiska flygplatser.

Inför nästa vinter ska möjligheterna att landa i Akureyri förbättras. Flygplatsen kommer då att utrustas med bättre inflygningsutrustning. Det rör sig om utrustning som tidigare använts i Keflavík.

Trots missnöjet med Enter Air beskrivs resorna i rapporten som en succé. Intresset var stort och turisterna var nöjda. Super Break planerar därför ett trettiotal avgångar till Akureyri från Storbritannien nästa vinter. Det första flyget landar den 10 december. Därefter blir det avgångar på måndagar och fredagar fram till den 23 mars.

Super Break kommer nu att låta Titan Airways ta hand om trafiken. Resebyrån har enligt rapporten utlovat bättre utbildad besättning och flygplan med mer motorstyrka.