torsdag 24 maj 2018

Piratpartiet förlorar kamp om partibokstav

Myndigheterna stoppar inte Frihetspartiets val av partibokstaven Þ i det kommande valet. Samma bokstav användes tidigare av Piratpartiet. Därför anmälde partiets toppkandidat Dóra Björt Guðjónsdóttir beslutet eftersom hon ansåg att det fanns en förväxlingsrisk. Men Piratpartiet förlorar dispyten eftersom det är för tidigt att överklaga en del av ett valresultat.

Länge använde Piratpartiet Þ som partibokstav. Det är alltså denna bokstav som bland annat finns på valsedlarna. Numera har Piratpartiet i stället bytt till P.

Dóra Björt Guðjónsdóttir, Piratpartiets toppkandidat i Reykjavík, anser dock att partiet fortfarande förknippas med den gamla bokstaven. Därför ville hon riva upp valnämndens beslut att i stället tillåta Frihetspartiet att använda Þ som partibokstav.

I sin anmälan skriver Dóra Björt Guðjónsdóttir att det finns en förväxlingsrisk. Dessutom är versala Þ och P mycket lika. Även där ser hon en förväxlingsrisk. Inte minst riskerar bokstäverna att förväxlas när de skrivs av olika väljare som alla har sin egen handstil.

Dóra Björt Guðjónsdóttir vände sig först till distriktspolismästaren där hennes begäran om att Frihetspartiet skulle stoppas från att använda bokstaven underkändes. Valnämnden i Reykjavík hade samma åsikt.

Beslutet beror på en formalitet. Partibokstaven räknas som en del av valresultatet. Och valresultatet kan bara överklagas när valet har ägt rum. Därför underkänner nämnden Piratpartiets krav utan att ha behandlat det.