tisdag 29 maj 2018

Renässans i nyckelroll efter valet i Reykjavík

Renässans uppvaktas från både höger och vänster i Reykjavík. Partiets toppkandidat Þórdís Lóa Þórhallsdóttir träffade i går såväl Socialdemokraternas Dagur B. Eggertsson och Självständighetspartiets Eyþór Arnalds. Inga formella förhandlingar om att bilda majoritet har ännu inletts efter lördagens kommunalval.

Med 23 mandat fördelade på åtta partier skapade lördagens kommunalval i Reykjavík ett komplicerat läge. Om inte Självständighetspartiet och Socialdemokraterna går ihop - något som uteslutits av Socialdemokraterna - krävs det minst fyra partier för att bilda majoritet i fullmäktige.

I centrum står Renässans, som blev tredje största parti. Med två mandat har partiet möjlighet att bilda majoritet både till vänster och till höger.

Renässans förstanamn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir träffade i går både Självständighetspartiets Eyþór Arnalds och Socialdemokraternas Dagur B. Eggertsson. Hittills har dock inga formella samtal om en koalition inletts.

Även om Renässans började som en utbrytning ur Självständighetspartiet är det troligare att partiet vänder sig till vänster. I en rad för partiet tunga frågor - som nybyggnation och kollektivtrafik - står Renässans helt bakom den avgående majoritetens linje. Samma linje har högern förkastat.

Dagur B. Eggertsson träffade redan i söndags Gröna vänsterns Líf Magneudóttir och Piratpartiets Dóra Björt Guðjónsdóttir. De tre partierna vill fortsätta styra kommunen tillsammans. Ett samarbete med Renässans skulle ge partierna tolv mandat i fullmäktige - den minsta möjliga majoriteten.

Gemensamt för de tre är inte bara att de vill fortsätta regera ihop. De har också uteslutit Självständighetspartiet och Centerpartiet som tänkbara samarbetspartner.

Ska Eyþór Arnalds bli borgmästare och Självständighetspartiet leda en koalition - någon han anser är naturligt eftersom partiet blev störst i valet - förefaller en koalition med Centerpartiet, Folkets parti och Renässans ligga närmast till hands. En sådan majoritet förespråkas också öppet av Centerpartiets Vigdís Hauksdóttir. Hon kan också tänka sig Eyþór Arnalds som borgmästare.

Men i flera avgörande frågor står Renässans för en helt annan politik - trots att Vigdís Hauksdóttir hävdar att de fyra partierna har samma syn i många viktiga frågor.

Läget gör att Renässans sannolikt kan ställa långtgående krav för att sätta sig i en koalition. Det har bland annat ryktats om ett önskemål från partiet om att tillsätta en borgmästare utan partibok - eller åtminstone utan plats i fullmäktige. Därmed skulle varken Eyþór Arnalds eller Dagur B. Eggertsson bli borgmästare.

Ett namn som det spekulerats kring är Gísli Marteinn Baldursson. Han är i dag programledare på RÚV men har tidigare representerat Självständighetspartiet i kommunfullmäktige i Reykjavík. Han står dock Renässans närmare politiskt. Renässans har också försökt få honom att kandidera för partiet.

Renässans grundare Benedikt Jóhannesson är ett annat namn som förekommer i spekulationerna. Han har en lång karriär inom näringslivet bakom sig samt ett år som finansminister.

En person som ofta dyker upp i diskussioner om olika förtroendeuppdrag är juristen Ragna Árnadóttir. Hon blev känd för allmänheten när hon som statsråd utan partibok blev justitieminister i den regering som Socialdemokraterna och Gröna vänstern bildade efter finanskraschen. Hon är i dag toppchef inom Landsvirkjun. Hennes namn har nämnts även i anslutning till presidentval.

Men att Renässans skulle kunna skräddarsy ett samarbete håller inte Ögmundur Jónasson - veteran inom Gröna vänstern - med om. Han skriver i ett blogginlägg att det snarare är Folkets partis Kolbrún Baldursdóttir som har en nyckelroll när en ny majoritet ska bildas.

Ögmundur Jónasson anser att Folkets parti kan bilda majoritet både till höger och till vänster. Till höger ihop med Självständighetspartiet, Centerpartiet och Renässans. Och till vänster ihop med Socialdemokraterna, Piratpartiet, Gröna vänstern och Islands socialistparti.

Det går förstås inte att utesluta att Ögmundur Jónassons analys baserar sig på personliga önskemål. Han beskriver själv Renässans som det parti som står längst till höger av de åtta partierna i fullmäktige. För hans del skulle säkerligen Islands socialistparti och Folkets parti vara bättre samarbetspartier än Renässans eftersom de har en liknande syn på fördelningspolitiken.

Det verkar dock vara en åsikt som han i nuläget är ganska ensam om. Just nu står Islands socialistparti helt utanför alla försök att bilda majoritet.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Reykjavík.