måndag 7 maj 2018

Sexton partier kandiderar till fullmäktige i Reykjavík

Aldrig tidigare har så många partier ställt upp i kommunalvalet i Reykjavík. Sexton partier fick i går klartecken från valnämnden. Men det är inte bara i huvudstaden som invånarna får ovanligt många listor att välja mellan. I Kópavogur kämpar nio partier om väljarnas röster och i Hafnarfjörður, Mosfellsbær och Reykjanesbær deltar åtta partier i valet.

För fyra år sedan var det åtta partier som kandiderade till kommunfullmäktige i Reykjavík. I år är de dubbelt så många. Valnämnden godkände i går valsedlarna från sexton olika partier. Det är första gången i Islands historia som så många partier ställer upp i ett kommunalval.

Visserligen var kandidaterna fler för exakt hundra år sedan. Men i kommunalvalet 1918 röstade väljarna på individer och inte på partier.

I samband med valet utökas antalet platser i fullmäktige i Reykjavík från dagens 15 till 23. Därför måste samtliga partier ha minst 23 godkända kandidater på sina listor. Varje lista måste dessutom ha undertecknats av minst 160 väljare. Dessa underskrifter är också nödvändiga för att få ställa upp.

Hur många underskrifter som behövs beror på kommunernas storlek. Det är bara i kommuner med minst 50 000 invånare - en bestämmelse som alltså bara gäller Reykjavík - som det behövs 160 underskrifter. Färst underskrifter behövs i kommuner med mindre än 500 invånare. Där räcker det med tio underskrifter.

I Reykjavík godkändes alltså samtliga sexton listor. Det betyder enligt ett pressmeddelande att följande partier kandiderar till fullmäktige i valet den 26 maj: Socialdemokraterna, Självständighetspartiet, Gröna vänstern, Piratpartiet, Framstegspartiet, Renässans, Centerpartiet, Kvinnorörelsen, Manslistan, Isländska folkfronten, Frihetspartiet, Socialistpartiet, Huvudstadslistan, Folkets parti, Folkfronten och Vår stad Reykjavík.

Isländska folkfronten har tidigare ställt upp i två alltingsval och har vid bägge tillfällena haft problem med falska underskrifter. Även denna gång passerade inte partiets lista utan anmärkningar. Nummer sju på listan ströks av valnämnden eftersom kandidaten inte är folkbokförd på Island utan i Sverige.

Island har i dag 74 kommuner. Men den 26 maj väljs ledamöter till 72 kommunfullmäktigen. I samband med valet sker nämligen två sammanslagningar. Garður och Sandgerði bildar en kommun och Breiðdalshreppur ansluter sig till Fjarðabyggð.

I 53 kommuner får väljarna olika partier att välja mellan. Flest är alltså alternativen i Reykjavík. I Kópavogur är det nio partier som deltar i valet. Åtta partier ställer upp i Hafnarfjörður, Mosfellsbær och Reykjanesbær. I bland annat Akureyri kandiderar sju partier till fullmäktige.

I fyra kommuner - Eyja- og Miklaholtshreppur, Súðavíkurhreppur, Skútustaðahreppur och Tjörneshreppur - har bara en lista lämnats in och godkänts. Här har väljarna alltjämt en möjlighet att få till stånd ett val mellan olika partier. Den fristen löper ut klockan 12 i dag. Om inga konkurrerande listor lämnas in får de enda partierna i dessa kommuner samtliga mandat i fullmäktige.

En av Kommunlistans kandidater i Súðavíkurhreppur är en av Islands mest folkkära artister Mugison, Örn Elías Guðmundsson. Han är nummer fyra på partiets lista. I förra valet - då Kommunlistan utmanades av Demokratilistan - fick partiet tre av fem mandat i fullmäktige. Om inget annat parti anmäler sig blir Kommunlistans fem översta kandidater - däribland Mugison - automatiskt ledamöter i fullmäktige.

I femton kommuner var det inga partier som anmälde några kandidater. Därför får väljarna i stället personrösta på valbara invånare. Detta gäller Kjósarhreppur, Skorradalshreppur, Helgafellssveit, Dalabyggð, Reykhólahreppur, Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Strandabyggð, Skagabyggð, Akrahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur, Svalbarðshreppur, Fljótsdalshreppur och Borgarfjarðarhreppur.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Reykjavík.