lördag 26 maj 2018

Sju partier klarar spärren i kommunalvalet i Reykjavík

Ovissheten är stor inför lördagens kommunalval i Reykjavík. Sju partier klarar spärren till fullmäktige i de sista opinionsmätningarna utförda av Fréttablaðið och Gallup. Men läget är mycket jämnt. De stora frågorna är om Socialdemokraterna eller Självständighetspartiet blir störst - och om dagens koalition kan behålla majoriteten.

Ett befarat lågt valdeltagande och hela sexton partier - där kanske inte ens hälften får mandat - kan bli avgörande för valutgången i Reykjavík. Många röster kan alltså gå till partier som inte klarar spärren till fullmäktige. Och ett lågt valdeltagande gynnar traditionellt Självständighetspartiet.

De två sista opinionsmätningarna inför dagens val pekar åt två olika håll. Hos Fréttablaðið är Socialdemokraterna störst och dagens majoritet kan regera vidare. Hos Gallup är Självständighetspartiet störst och dagens koalition behåller inte majoriteten. Men det betyder inte att Självständighetspartiet skulle få det lätt att bilda majoritet.

Socialdemokraterna får 32,1 procent i Fréttablaðið, en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med den mätning som gjordes för två veckor sedan. Även Självständighetspartiet går framåt. Stödet ökar med 3,9 procentenheter till 26,3 procent.

Ytterligare fem partier klarar alltså spärren till fullmäktige. Piratpartiet får 10,3 procent (+2,8), Gröna vänstern 7,5 procent (-3,4), Renässans 6,2 procent (-2,1), Centerpartiet 5,3 procent (-2,0) och Framstegspartiet 3,6 procent (+1,1).

Utan mandat blir Folkets parti med 3,1 procent (-0,6), Islands socialistparti med 2,3 procent (-0,8), Kvinnorörelsen med 1,9 procent (-0,6), Huvudstadslistan med 0,3 procent (jämförelse saknas), Frihetspartiet med 0,3 procent (+0,3) och Folkfronten med 0,1 procent (jämförelse saknas). Övriga partier får 0,5 procent.

Om detta blir ett valresultat får Socialdemokraterna nio mandat, Självständighetspartiet sju mandat, Piratpartiet och Gröna vänstern två mandat var samt Renässans, Centerpartiet och Framstegspartiet ett mandat var. Den avgående koalitionen - Socialdemokraterna, Gröna vänstern och Piratpartiet samt Ljus framtid som inte ställer upp i valet - får alltså 13 av 23 mandat i fullmäktige.

Självständighetspartiet är störst hos Gallup med 28,3 procent, en ökning med 3,5 procentenheter jämfört med den mätning som opinionsinstitutet gjorde för Viðskiptablaðið för en vecka sedan. Socialdemokraterna backar med 5,2 procentenheter till 26 procent.

Även hos Gallup är det ytterligare fem partier som klarar spärren. Men det minsta partiet som får mandat i fullmäktige är här Folkets parti i stället för Framstegspartiet. Piratpartiet får 11 procent (-0,5), Renässans 8,7 procent (+2,2), Gröna vänstern 6,2 procent (-0,5), Centerpartiet 5,8 procent (+1,5) och Folkets parti 3,8 procent (+0,9).

Utan mandat i fullmäktige blir Islands socialistparti med 3,4 procent (-0,4), Framstegspartiet med 2,9 procent (-0,4), Kvinnorörelsen med 1,5 procent (-0,5), Folkfronten med 1 procent (+1,0), Manslistan med 0,5 procent (-0,6), Vår stad Reykjavík med 0,4 procent (-1,0), Huvudstadslistan med 0,3 procent (-0,2), Isländska folkfronten med 0,1 procent (+0,1) och Frihetspartiet med 0 procent (oförändrat).

Detta skulle ge Självständighetspartiet åtta mandat, Socialdemokraterna sju mandat, Piratpartiet tre mandat, Renässans två mandat samt Gröna vänstern, Centerpartiet och Folkets parti ett mandat var.

Trots att den koalition som i dag styr Reykjavík inte längre har egen majoritet - ett mandat fattas - innebär det inte nödvändigtvis att det blir något maktskifte. Om Självständighetspartiet blir största parti i dagens val kan det visserligen ge ett visst initiativ för att bilda koalition. Men det är svårt att se hur partiet skulle kunna forma en majoritet om inte Socialdemokraterna sviker alliansen med Gröna vänstern.

Här kan du läsa mer om opinionsläget inför dagens kommunalval i Reykjavík.