söndag 27 maj 2018

Tjörneshreppur enda kommunen utan kommunalval

Ledamöter till 71 kommunfullmäktigen valdes i går. Undantaget var Tjörneshreppur på norra Island. Där ställde bara ett parti upp i valet - och därför fick Tjörneslistan automatiskt samtliga fem platser i fullmäktige. Kommunalråd blir 28-årige bonden Aðalsteinn J. Halldórsson. Yrkestiteln delar han med alla utom en i kommunpolitiken.

När Island i går valde nya representanter till kommunfullmäktigen var det bara en kommun där väljarna inte kunde gå till vallokalen. I Tjörneshreppur på norra Island hölls inget val. Det var fjärde gången under 2000-talet som det inte hållits något kommunalval i Tjörneshreppur.

Med 58 invånare är Tjörneshreppur en av Islands minsta kommuner. Nytt kommunalråd blir 28-årige bonden Aðalsteinn J. Halldórsson. Han säger i Morgunblaðið att det efter samtal med invånarna visat sig att intresset för att rösta varit litet:
"Det är få som är spända på ett val i denna lilla kommun. Invånarna är nöjda med det upplägg som oftast har varit här."
Isländsk lag säger att om bara ett parti anmäler sig till ett kommunalval får det partiet samtliga platser i fullmäktige. Det betyder att de fem platserna i Tjörneshreppur går till Tjörneslistan precis som de fem platserna som ersättare.

Det betyder att Aðalsteinn J. Halldórsson blir nytt kommunalråd i Tjörneshreppur. Han är dock inte ny inom isländsk kommunpolitik. När han tidigare var bosatt i Húsavík representerade han Framstegspartiet i fullmäktige i Norðurþing.

Av de tio personerna på Tjörneslistans valsedel - fem ordinarie ledamöter och fem ersättare - är nio bönder. Den enda andra yrkestiteln är jurist.

En av de viktigaste frågorna för dem som nu ska styra Tjörneshreppur är utbyggnaden av fjärrvärme. I somras gjordes flera provborrningar. Målet är att arbetet ska bli klart under den närmaste mandatperioden.