torsdag 17 maj 2018

Utbrytare utmanar Självständighetspartiet i Seltjarnarnes

För Seltjarnarnes är ett nytt lokalparti som utmanar Självständighetspartiet i kommunen. På För Seltjarnarnes lista i det kommande valet finns en rad medlemmar från Självständighetspartiet. Utbrytningen är ett svar på vad de anser vara bristfällig hantering av kommunens ekonomi genom skattehöjningar och ifrågasatta investeringar.

I kommunpolitiken tillhör traditionellt både Seltjarnarnes och Västmannaöarna Självständighetspartiets starkaste fästen. Det är nu två kommuner där moderpartiet utmanas av utbrytare. På Västmannaöarna handlar missnöjet främst om ledarskap och personfrågor. I Seljtarnarnes rör det sig i stället om skilda uppfattningar om den ekonomiska politiken.

Självständighetspartiet har haft egen majoritet i Seltjarnarnes ända sedan kommunen bildades 1974. I den kommun som föregick dagens Seltjarnarnes hade partiet egen majoritet från 1950 och framåt. I kommunalvalet för fyra år sedan fick partiet 52,6 procent av rösterna. Rekordet sattes 2006 då 67,2 procent lade sin röst på Självständighetspartiet.

Tidigare kritik mot Självständighetspartiet har ofta handlat om att oppositionspolitiker ansett att partiet tagit maktställningen för given. De har bland annat pekat på att mötesprotokoll i vissa fall skrivits redan innan mötet hållits.

Seltjarnarnes är också känt för att kommunfullmäktiges möten ofta avverkas i expressfart. Där sattes ett nytt rekord den 25 april i år. De nio punkterna på dagordningen behandlades på tre minuter. Det tidigare rekordet var fyra år gammalt - och då, den 24 februari 2014, varade mötet i fyra minuter.

Genom åren har oppositionspolitiker också vänt sig mot förväntningarna på att möten ska gå mycket snabbt. De har hävdat att det är ett tecken på att Självständighetspartiet inte väntar sig någon debatt i fullmäktige eftersom de alltid haft egen majoritet.

I valet den 26 maj är det fyra partier som ställer upp i Seltjarnarnes: Självständighetspartiet, Socialdemokraterna, Renässans och Näslistan samt För Seltjarnarnes.

För Seltjarnarnes är alltså en utbrytning från Självständighetspartiet under ledning av Skafti Harðarson. Han skriver på Facebook att det är med "stor besvikelse" han tagit beslutet att utmana det parti han själv är medlem i och alltid har röstat på. Han lovar att För Seltjarnarnes ska stå för "sparsamhet och ansvar", värderingar som han anser tidigare kännetecknade Självständighetspartiet:
"Kommunens köp av [huset] Ráðagerði med oklara idéer om att driva ett kafé var droppen som fyllde bägaren. Mycket är på tok i driften, men att göra detta mot en egen fullmäktigeledamots vilja och minoritetens avstående från att rösta beskriver bäst vad som håller på att ske. Och när kommunen har ett underskott i driften under konjunkturens topp och tar ett jättelån - till stor del för att betala anställdas pensionsavgifter! Löften om bot och bättring har ännu inte hörts från majoriteten, och den är i grund och botten samma som svek löftet från 2010 om att inte genomföra några skattehöjningar."
Prislappen för Ráðagerði var 100 miljoner isländska kronor. Nästan exakt lika stor var kommunens underskott 2017. Tanken är att huset ska användas för kulturverksamhet. Enligt Skafti Harðarson lägger Självständighetspartiet större vikt vid sidoverksamheter än att försäkra sig om att kommunal grundservice som skola och omsorg fungerar.

Ásgerður Halldórsdóttir, kommunchef i Seltjarnarnes, är Självständighetspartiets toppkandidat i kommunen. Hon säger i Morgunblaðið att hon inte upplevt något internt missnöje med partiets politik:
"Jag känner inte till detta missnöje, men det står naturligtvis fritt för alla att kandidera i val. Det är naturligtvis kommunens invånare som väljer representanter för att styra Seltjarnarnes."
Här kan du läsa mer om utbrytningen från Självständighetspartiet i Seltjarnarnes.